II ketvirčio aukotojų sąrašai

Eil. Nr.  Politinė partija  Aukotojų skaičius vnt.  Fizinių
asmenų aukos Lt 
Juridinių
asmenų aukos Lt 
Bendra aukų suma Lt  Pastabos
fiziniai asmenys  juridiniai asmenys 

iš viso

Darbo partija 12  75.333  196.750  272.083   
2

Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga

 Pateikė
2007-07-03

Liberalų ir centro sąjunga 14  21.067  52.500  73.567   
4 Lietuvos centro partija  

Informavo telefonu

Lietuvos humanistų partija 0  

 Pateikė
2007-07-09

Lietuvos krikščionys demokratai 2.250 

2.250 

 
Lietuvos laisvės sąjunga  
Lietuvos lenkų liaudies partija  
Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą"

 Pateikė
2007-07-03

10  Lietuvos lenkų rinkimų akcija  
11  Lietuvos nacionaldemokratų partija

Pateikė
2007-07-03

12 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 14  34.465  151.000  185.465   
13 Lietuvos rusų sąjunga 20.000 

20.000 

 
14 Lietuvos socialdemokratų partija 11  12  9.800  39.000  48.800   
15  Lietuvos socialdemokratų sąjunga  
16 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 11  52.055  174.000  226.055   
17 Naujoji sąjunga (socialliberalai) 10.550  20.000  30.550   
18 Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) 14  17  162.800  72.000  234.800   
19 Pilietinės demokratijos partija 63.400  590  63.990   
20  Tautinė partija Lietuvos kelias 1.710  1.710   
21  Tautos pažangos partija  
22  Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) 320  17.130  17.450   
23  "Jaunoji Lietuva"  
Iš viso 23 pateiktuose politinių partijų aukotojų sąrašuose:   60  40  100  433.750  742.970  1.176.720  
Lietuvių tautininkų sąjunga                
2 Politinė partija "Rusų aljansas"                
3 Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija                
4 Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga                
5 Respublikonų partija                
6 Lietuvos socialistų partija                
7 Lietuvos politinių kalinių partija                
8 Lietuvos gyvenimo logikos partija                
9 Lietuvos reformų partija                
10 Lietuvos ūkio partija                
11 Nepartinių judėjimas "Rinkimai 96"                
12 Lietuvos žalioji partija                
13 Lietuvos protėvių atgimimo partija                
14 Smulkaus ir vidutinio verslo partija                
15 Pensininkų partija                
15 politinių partijų duomenų nepateikė
Iš viso nurodytos 38 politinės partijos

 

Suvestinė parengta 2007-07-09

Metinės finansinės veiklos deklaracijos
Aukotojų sąrašai:
I ketvirčio, III ketvirčio, IV ketvirčio