Informacija rinkėjams rinkimų laikotarpiu grįžusiems į Lietuvą

Rinkėjas deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos arba užsiregistravęs į užsienyje balsuojančiųjų rinkėjų sąrašą, tačiau rinkimų laikotarpyje laikinai atvykęs ir pageidaujantis balsuoti Lietuvos Respublikoje, iki spalio 4 d. gali kreiptis į rinkimų apylinkės komisiją pagal faktinę gyvenamąją vietą, pateikdamas prašymą įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5), bei pareiškimą, kuriame nurodo, kad nėra balsavęs Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

Jeigu rinkėjas iki spalio 4 d. nesikreipė į rinkimų apylinkę ir nėra įrašytas į rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašus arba liko įrašytas į užsienyje balsuojančių rinkėjų sąrašą, rinkimų dieną ar balsavimo iš anksto laikotarpiu kreipiasi į artimiausią rinkimų apylinkę (balsavimo iš anksto laikotarpiu – savivaldybę) pagal faktinę gyvenamąją vietą, pateikdamas prašymą įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5), bei pareiškimą, kuriame nurodo, kad nėra balsavęs Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Tokiu būdu rinkėjas įtraukiamas į apylinkės rinkėjų sąrašą pagal faktinę gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Rinkėjas įtrauktas į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, kurioje užsiregistravo, neturės galimybės balsuoti Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje, nes bus įtrauktas į Lietuvoje esančios vienmandatės apygardos rinkėjų sąrašus pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Informaciją apie priklausančią pagal adresą apylinkę galima rasti https://www.rinkejopuslapis.lt/mano-apylinke . Išsamesnė informacija telefonu 1855.