Grafikas

2009 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ IR RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO GRAFIKAS

Įstatymo straipsnis, dalis

dienų iki/po (-/+) rinkimų     

Data

Turinys

   

2008 12 02

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl rinkimų į Europos Parlamentą datos paskelbimo
   

2008 12 18

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl Respublikos Prezidento rinkimų skyrimo
PKFKĮ 2.15**  

2008 12 02

Politinės kampanijos pradžia. Prasideda politinės kampanijos dalyvių registracija
PKFKĮ 2.15*   

2008 12 24

Politinės kampanijos pradžia. Prasideda politinės kampanijos dalyvių registracija
RPRĮ 11.4 

-100

2009 02 06

Baigiasi laikotarpis merų teikimams dėl rinkimų apylinkių teritorijų keitimo
RįEPĮ 11.4 

-110

2009 02 17

Baigiasi laikotarpis merų teikimams dėl rinkimų apylinkių teritorijų keitimo
RPRĮ 35.3

-80

2009 02 26

Pradedamas pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus iškėlimas. Pretendentai būti kandidatais į Respublikos Prezidentus raštu apie tai pareiškia VRK, pateikia kitus pareiškinius dokumentus
RPRĮ 36.6   

Per 3 dienas nuo pareiškimo gavimo

VRK patikrina, ar nėra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 78 str. nurodytų aplinkybių, neleidžiančių asmeniui būti kandidatu į Respublikos Prezidentus, ir priima motyvuotą sprendimą išduoti jam rinkėjų parašų rinkimo lapus su pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus vardu ir pavarde arba atsisakyti juos išduoti
RįEPĮ 11.4 

-100

2009 02 27

Prireikus VRK, pagal mero ar administratoriaus teikimą, keičia rinkimų apylinkės ribas, balsavimo patalpų adresus
RPRĮ 13.1

-74

2009 03 04

VRK sudaro savivaldybių rinkimų komisijas (šioms rinkimų komisijoms bus suteikti įgaliojimai vykdyti rinkimus į Europos Parlamentą)
RPRĮ 15.1 

-65

2009 03 13

Savivaldybių rinkimų komisijos nustato kiekvienos rinkimų apylinkės komisijos narių skaičių
RPRĮ 35.3  

-65

2009 03 13

Baigiasi pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus iškėlimas
RPRĮ 15.4 

-48

2009 03 30

Partijos pateikia savivaldybių rinkimų komisijai kandidatų į apylinkių rinkimų komisijų narius sąrašus
PKFKĮ 18.2*

-45

2009 04 02

Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai pateikia politinės reklamos įkainius Žurnalistų etikos inspektoriui
RPRĮ 15.5 

-45

2009 04 02

Savivaldybių rinkimų komisijos sudaro apylinkių rinkimų komisijas (rinkimų komisijų įgaliojimų laikas bus pratęsiamas rinkimams į Europos Parlamentą)
RPRĮ 38.1 

-45

2009 04 02

Pretendentai būti kandidatais į Respublikos Prezidentus privalo pateikti VRK pastarosios išduotus rinkėjų parašų rinkimo lapus su ne mažiau kaip 20 tūkst. rinkėjų parašų. Parašų rinkimo lapai grąžinami VRK net nesurinkus reikiamo parašų skaičiaus 
RįEPĮ 3.4 

-65

2009 04 03

Nustatytoji diena. Tai diena, pagal kurios duomenis asmenys, atitinkantys reikalavimus, kad galėtų balsuoti EP rinkimuose, įrašomi į išankstinį rinkėjų sąrašą ir gali būti kandidatais į EP narius. Ši data svarbi kitų ES šalių piliečiams, norintiems dalyvauti rinkimuose į EP Lietuvos Respublikoje
RįEPĮ 37.3 

-65

2009 04 03

Pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimas VRK
RPRĮ 38.3 

 

Per 10 dienų nuo gavimo

VRK patikrina, ar parašų rinkimo lapai užpildyti pagal įstatymo reikalavimus
RįEPĮ 36.1 

-65

2009 04 03

Rinkimuose dalyvauja tik iki šios dienos Teisingumo ministerijoje registruotos partijos
RPRĮ 25 

-39

2009 04 08

VRK rinkėjų sąrašą elektroninėje informacijos laikmenoje perduoda savivaldybės rinkimų komisijai
RPRĮ 46.8 

-35

2009 04 12

Savivaldybės administracijos direktorius parenka ir pateikia savivaldybių rinkimų komisijai vietas, kur gali būti įrengta ir skleidžiama išorinė reklama. Šios vietos taip pat gali būti parenkamos ir rinkimų į Europos Parlamentą išorinei politinei reklamai įrengti ir skleisti  
RPRĮ 38.4 

-34

2009 04 13

Vėliausia data VRK įregistruoti kandidatus į Respublikos Prezidentus 
RPRĮ 38.6 

-30

2009 04 17

VRK oficialiai paskelbia visų asmenų, įregistruotų kandidatais į Respublikos Prezidentus, sąrašą bei įteikia kandidatams pažymėjimus
RPRĮ 38.6 

-30

2009 04 17

Respublikos Prezidento rinkimų agitacijos kampanijos pradžia
RPRĮ 26  

-26

2009 04 21

Savivaldybės rinkimų komisija rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą perduoda apylinkės rinkimų komisijai. Rinkėjų sąrašas sudaromas bendras taip pat rinkimams į Europos Parlamentą  
RPRĮ 27  

-25

2009 04 22

Apylinkės rinkimų komisija sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su apylinkės rinkėjų sąrašu
PKFKĮ 18.2** 

-45

2009 04 23

Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai pateikia politinės reklamos įkainius Žurnalistų etikos inspektoriui
RPRĮ 29.3     RįEPĮ 30.4

-20

2009 04 27

Baigiamas rinkėjo pažymėjimo įteikimas rinkėjams
RįEPĮ 26.1 

-39

2009 04 29

VRK savivaldybės rinkimų komisijai perduoda savivaldybės rinkėjų sąrašą  
RPRĮ 61.2 

-15

2009 05 02

Savivaldybės rinkimų komisija sudaro specialių pašto skyrių sąrašą (balsavimo ligoninėse, pataisos namuose ir pan.) 
RPRĮ 31.2 

-15

2009 05 02

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės perduoda VRK sudarytus rinkėjų sąrašus ir duomenis apie jo patikslinimą
RPRĮ 51.4 

-15

2009 05 02

Respublikos Prezidento rinkimų biuletenių tekstas turi būti laisvai prieinamas rinkėjams Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, laivuose
RPRĮ 36.7 

-15

2009 05 02

Kandidatas turi teisę atšaukti savo pareiškinius dokumentus
RįEPĮ 50.7 

-35

2009 05 03

Savivaldybės administracijos direktorius parenka ir pateikia savivaldybių rinkimų komisijai vietas, kur gali būti įrengta ir skleidžiama išorinė reklama. Šios vietos taip pat gali būti vietos, kuriose įstatymų nustatyta tvarka įrengta ir skleidžiama išorinė politinė reklama Respublikos Prezidento rinkimuose
RįEPĮ 42  

-34

2009 05 04

Kelios partijos gali sujungti savo kandidatų sąrašus
RįEPĮ 37.3 

-34

2009 05 04

Baigiamas pareiškinių dokumentų įteikimas VRK
 PKFKĮ 5.1*

-12

2009 05 05

Baigiama politinės kampanijos dalyvių registracija
 PKFKĮ 18.6*

-10

2009 05 07

Teikiamos Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos
PKFKĮ 26.1*

-10

2009 05 07

Teikiamos pradinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos
RįEPĮ 38.4  

-31

2009 05 07

Vėliausia data VRK priimti sprendimą dėl kandidato registravimo (arba per 10 d. po pareiškinių dokumentų pateikimo)
RįEPĮ 44.1 

-30

2009 05 08

VRK paskelbia rinkimuose dalyvaujančių partijų ir koalicijų sąrašą ir joms burtais suteiktus rinkimų numerius
RįEPĮ 44.2 

-30

2009 05 08

Rinkimų agitacijos kampanijos pradžia
RPRĮ 24.4

-7

2009 05 10

VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus
RįEPĮ 43.1

-25

2009 05 13

Vėliausias terminas partijoms gali visiškai ar iš dalies atšaukti savo pareiškinius dokumentus
RPRĮ 57.1 

nuo -4 iki -2

nuo 2009 05 13      iki 2009 05 15

Balsavimas spec. paštuose
RPRĮ 64.2  

nuo -4 iki -3

nuo 2009 05 13     iki 2009 05 14

Balsavimas iš anksto (balsavimas vyksta nuo 12 iki 20 val)
RPRĮ 64.5 

nuo -2 iki -1

nuo 2009 05 15    iki 2009 05 16

Balsavimas namuose (balsavimas vyksta nuo 8 iki 20 val)
RPRĮ 49.1 

-30 val

2009 05 16

Draudžiama rinkimų agitacija (nuo 1 val. iki balsavimo pabaigos). Taip pat draudžiama ir rinkimų į Europos Parlamentą agitacija   
RPRĮ 52 

0

2009 05 17 

Balsavimas Respublikos Prezidento rinkimų dieną rinkimų apylinkėje (balsavimas vyksta nuo 7 iki 20 val)
RįEPĮ 57.2 

-20

2009 05 18

Biuleteniai ir balsavimo paštu vokai turi būti laisvai prieinami rinkėjams Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose
RįEPĮ 69.2 

-15

2009 05 23

Savivaldybės rinkimų komisija sudaro specialių pašto skyrių sąrašą (balsavimo ligoninėse, pataisos namuose ir pan.). Patikrinama ar yra būtina daryti pakeitimus Respublikos Prezidento rinkimams sudarytame specialių pašto skyrių sąraše. 
RįEPĮ 57.2  

-15

2009 05 23

Biuleteniai ir balsavimo paštu vokai turi būti laisvai prieinami rinkėjams laivuose
RįEPĮ 32.2 

-15

2009 05 23

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ir konsulinė įstaiga perduoda VRK sudarytą rinkėjų sąrašą ir duomenis apie jo patikslinimą
RPRĮ 76.1 

7

2009 05 24

Skelbiami galutiniai Respublikos Prezidento I balsavimo turo rinkimų rezultatai
RįEPĮ 75.6 

-14

2009 05 24

VRK nustato biuletenių ir balsų skaičiavimo tvarką
PKFKĮ 5.1** 

-12

2009 05 26

Baigiama politinės kampanijos dalyvių registracija
PKFKĮ 18.6**

-10

2009 05 28

Teikiamos Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos
RįEPĮ 76.4 

-7

2009 05 31

VRK nustato pirmumo balsų skaičiavimo tvarką
RįEPĮ 25.5 

-7

2009 05 31

VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus
PKFKĮ 18.6*

-5

2009 06 02

Teikiamos Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos (vykstant pakartotiniam Respublikos Prezidento rinkimų balsavimui) 
RįEPĮ 65.1 

nuo -4 iki -2

nuo 2009 06 03    iki 2009 06 05

Balsavimas spec. paštuose (taip pat vykstant pakartotiniam Respublikos Prezidento rinkimų balsavimui) 
RįEPĮ 65¹.3 

nuo -4 iki -3

nuo 2009 06 03      iki 2009 06 04

Balsavimas iš anksto (balsavimas vyksta nuo 12 iki 20 val) (taip pat vykstant pakartotiniam Respublikos Prezidento rinkimų balsavimui)
RįEPĮ 65¹.5 

nuo -2 iki -1

nuo 2009 06 05     iki 2009 06 06

Balsavimas namuose (balsavimas vyksta nuo 8 iki 20 val) (taip pat vykstant pakartotiniam Respublikos Prezidento rinkimų balsavimui)
RįEPĮ 54.1 

-30 val.

2009 06 06

Draudžiama rinkimų agitacija (nuo 1 val) 
RPRĮ 74.7 

21

2009 06 07

Pakartotinis balsavimas Respublikos Prezidento rinkimuose rinkimų apylinkėje (balsavimas vyksta nuo 7 iki 20 val)
RįEPĮ 60 

0

2009 06 07

Balsavimas rinkimuose į Europos Parlamentą rinkimų dieną rinkimų apylinkėje (balsavimas vyksta nuo 7 iki 20 val)
RPRĮ 76.2 

7

2009 06 14

Skelbiami galutiniai Respublikos Prezidento pakartotinio balsavimo rinkimų rezultatai
RįEPĮ 89.2 

7

2009 06 14

VRK skelbia galutinius rinkimų rezultatus
PKFKĮ 4.4*

32

2009 06 18

Išlaidų politinei kampanijai finansuoti apmokėjimo laikotarpio pabaiga 
PKFKĮ 26.2*

32

2009 06 18

Teikiamos galutinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos
PKFKĮ 18.6*

32

2009 06 18

Teikiamos Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos
RįEPĮ 90.1 

14

2009 06 21

VRK įteikia Europos Parlamento narių, išrinktų nuo Lietuvos Respublikos, pažymėjimus
PKFKĮ 2.15*

52

2009 07 08

Politinės kampanijos pabaiga
PKFKĮ 27.1*

52

2009 07 08

IMI patikrina politinės kampanijos finansavimo ataskaitas (terminas gali būti pratęstas)
PKFK 4.4**

32

2009 07 09

Išlaidų politinei kampanijai finansuoti apmokėjimo laikotarpio pabaiga 
PKFKĮ 4.4* 

32

2009 07 09

Išlaidų politinei kampanijai finansuoti apmokėjimo laikotarpio pabaiga 
PKFKĮ 26.2**

32

2009 07 09

Teikiamos galutinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos
PKFKĮ 26.2*

32

2009 07 09

Teikiamos galutinės politinės kampanijos finansavimo ataskaitos
PKFKĮ 18.6**

32

2009 07 09

Teikiamos Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos
PKFKĮ 18.6*

32

2009 07 09

Teikiamos Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos
RįEPĮ 40.3 

40

2009 07 17

VRK grąžina rinkimų užstatus
PKFKĮ 2.15**

52

2009 07 29

Politinės kampanijos pabaiga
PKFKĮ 2.15*

52

2009 07 29

Politinės kampanijos pabaiga
PKFKĮ 27.1**

52

2009 07 29

VMI patikrina politinės kampanijos finansavimo ataskaitas
PKFKĮ 27.1*

52

2009 07 29

VMI patikrina politinės kampanijos finansavimo ataskaitas (terminas gali būti pratęstas)
PKFKĮ 27.1*

82

2009 08 07

VMI patikrina politinės kampanijos finansavimo ataskaitas (terminas gali būti pratęstas)
RPRĮ 78 

4 mėn.

2009 09 14

VRK perduoda rinkimų dokumentus valstybės archyvui saugoti
RįEPĮ 89.3 

4 mėn.

2009 10 07

VRK valstybės archyvui turi perduoti rinkimų dokumentus
PKFKĮ 21*

6 mėn.

2010 01 08

Grąžinamos su politine kampanija susijusios skolos
PKFKĮ 21*

6 mėn.

2010 01 29

Grąžinamos su politine kampanija susijusios skolos
PKFKĮ 21**

6 mėn.

2010 01 29

Grąžinamos su politine kampanija susijusios skolos
* - taikoma Respublikos Prezidento rinkimuose
** - taikoma rinkimuose į Europos Parlamentą 
PKFKĮ - Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kompanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas
RįEPĮ - Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas
RPRĮ - Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas