Informacija kitų ES valstybių narių piliečiams dėl dalyvavimo rinkimuose į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje

2014 m. gegužės 22-25 dienomis Europos Sąjungos valstybėse vyks rinkimai į Europos Parlamentą. 2013 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą, kad Lietuvoje rinkimai į Europos Parlamentą vyks 2014 m. gegužės 25 d., sekmadienį.

Rinkimų į Europos Parlamentą teisę taip pat turi nuolat gyvenantys Lietuvoje kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Nuolat gyvenančiu Lietuvos Respublikoje laikomas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris deklaravo gyvenamąją vietą ir kurio duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje įrašyti Lietuvos Respublikos gyventojų registre iki nustatytosios dienos. Nustatytoji diena yra diena, kurią iki rinkimų yra likusios 65 dienos (2014-03-21).

Pagal Europos Sąjungos direktyvą (93/109/EB) ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymą Jūs, kaip ir visi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, turite teisę pasirinkti, kurioje valstybėje balsuosite - Lietuvoje ar valstybėje, kurios pilietis esate. Jūs negalite tuose pačiuose rinkimuose balsuoti du kartus.

Jeigu nuspręsite balsuoti valstybėje, kurios pilietis esate, dėl balsavimo turėtumėte kreiptis į savo šalies diplomatinę atstovybę arba konsulinę įstaigą.

Jeigu nuspręsite rinkti Europos Parlamento narius į Lietuvos Respublikai skirtas vietas, Vyriausiajai rinkimų komisijai turite pateikti užpildytą oficialią Deklaraciją dėl pasirinkimo balsuoti 2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje iki balandžio 30 d.

Vyriausioji rinkimų komisija, gavusi užpildytą Deklaraciją, įrašys Jus į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus ir šalies, kurios pilietis Jūs esate, rinkimų organizatoriams išsiųs prašymą išbraukti Jus iš tos šalies rinkėjų sąrašų.

Deklaraciją  galite atsiųsti iki balandžio 30 d.  paštu arba pristatyti Vyriausiajai rinkimų komisijai adresu:

Vyriausioji rinkimų komisija, Gynėjų g. 8, LT-01109 Vilnius arba atsiųsti nuskenuotą el. paštu uzsienis@vrk.lt.

Telefonai pasiteirauti Vilniuje: +370 659 89379 arba +370 659 89378, el.paštas uzsienis@vrk.lt arba eliza.kurcevic@vrk.lt

Deklaracija dėl pasirinkimo balsuoti  2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje

(asmuo, užpildęs šią deklaraciją, yra įrašomas į Lietuvos Respublikos rinkėjų  sąrašus 2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į  Europos Parlamentą) (PDF, DOC)

Kitos kalbos (angl. other languages)

VOTER REGISTRATION FORM FOR THE EUROPEAN PARLIAMENT ELECTIONS TO BE HELD ON 25 MAY 2014 IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA (PDF, DOC

DECLARATION CONCERNANT LA DÉCISION DE VOTER AUX ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN DU 25 MAI 2014 EN RÉPUBLIQUE DE LITUANIE (PDF, DOC

DEKLARĀCIJA PAR BALSOŠANAS IZVĒLI EIROPARLAMENTA VĒLĒŠANĀS LIETUVAS REPUBLIKĀ 2014.GADA 25.MAIJĀ (PDF, DOC

DICHIARAZIONE PER LA SCELTA DI VOTO NELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 NELLA REPUBBLICA LITUANA (PDF, DOC

ERKLÄRUNG ÜBER DIE ENTSCHEIDUNG BEI DEN WAHLEN ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT AM 25. MAI 2014 IN DER REPUBLIK LITAUEN ZU WÄHLEN (PDF, DOC

OŚWIADCZENIE WOLI UDZIAŁU W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W REPUBLICE LITEWSKIEJ W DN. 25 MAJA  2014 R. (PDF, DOC

Europos Sąjungos valstybių narių piliečių, deklaravusių gyvenamąją vietą Lietuvoje pagal Gyventojų registro tarnybos pateiktus duomenis, skaičius pagal asmenų pilietybes pateikiamas apačioje.

Pilietybė

Asmenų skaičius

AIRIJOS

23

AUSTRIJOS

48

BELGIJOS

47

BULGARIJOS

109

ČEKIJOS

53

DANIJOS

175

ESTIJOS

123

GRAIKIJOS

30

ISPANIJOS

126

ITALIJOS

227

JUNGTINĖS KARALYSTĖS

201

KIPRO

3

KROATIJOS

6

LATVIJOS

727

LENKIJOS

684

LIUKSEMBURGO

2

MALTOS

4

NYDERLANDŲ

95

PORTUGALIJOS

50

PRANCŪZIJOS

169

RUMUNIJOS

184

SLOVAKIJOS

21

SLOVĖNIJOS

8

SUOMIJOS

89

ŠVEDIJOS

128

VENGRIJOS

17

VOKIETIJOS

644

Iš viso

3993