VRK posėdžiai

2022 m. spalio 6 d. 13 val. v y k s Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir anuliavimo tvarkos aprašo ir aukų lapų panaudojimo ataskaitos formos patvirtinimo
Pranešėja L. Petronienė

2. Dėl politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio ir jo priedo formų bei pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Pranešėja L. Petronienė

3. Dėl paskyrų socialiniuose tinkluose deklaravimo ir politinės reklamos ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir politinės reklamos ataskaitos formos patvirtinimo
Pranešėja L. Petronienė

4. Kiti klausimai

 

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

***

VRK SPRENDIMŲ PAIEŠKA

VRK POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠŲ ARCHYVAS, POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS