Valstybės biudžeto dotacijos ir dalies išlaidų politinei kampanijai kompensavimas

Atnaujinta 2022-11-08

Lėšos iš valstybės biudžete numatytų asignavimų politinėms partijoms gali būti skiriamos politinių partijų veiklai finansuoti.

Iki 2012-01-01 lėšos buvo skiriamos ir daliai politinės kampanijos išlaidų kompensuoti.

Politinėms partijoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų suvestinė (2000-2012 m.)

Valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti

 

Metai

I pusmetis

II pusmetis

Iš viso
suma, Eur

VRK sprendimas

politinių
partijų
skaičius*

suma, Eur

VRK sprendimas

politinių
partijų
skaičius*

suma, Eur

1999-2014     19 946 420     19 667 082 39 613 502 

2015

2015-04-10
Nr. Sp-187

9 2 751 246  9
 
2 751 245
 
5 502 491 
2016 2016-04-07
Nr. Sp-34
9 2 751 000  2016-11-09
Nr. Sp-278
9   2 751 000 5 502 000 
2017 2017-04-10
Nr. Sp-81
7 2 751 000 


2017-10-26
Nr. Sp-178

6 2 356 120  5 107 120 
2018 2018-04-10
Nr. Sp-42
7 2 751 000 

2018-11-08
Nr. Sp-129
,
2018-11-13
Nr. 
Sp-137
(pakeitimas
2019-03-15
Nr. Sp-159
)

7 2 351 000  5 102 000 
2019 2019-04-04
Nr. Sp-206

(pakeitimas
2019-11-12
Nr. Sp-412
)
 
10 3 000 095  2019-11-12
Nr. Sp-412
10 2 977 450 5 977 545
2020 2020-04-07
Nr. Sp-37

2020-04-23
Nr. Sp-42
10 2 997 325 2020-11-05
Nr. Sp-261
8 2 751 000 5 748 325
2021 2021-04-09
Nr. Sp-111
10 2 751 000 2021-10-28
Nr. Sp-242
10 2 751 000 5 502 000
2022 2022-04-12
Sp-27
,
2022-05-26
Sp-42
11 2 926 932 2022-10-27
Nr. Sp-96
11 2 926 075 5 853 007
Iš viso
42 626 018
    41 281 972
83 907 990

* - politinių partijų, turinčių teisę gauti valstybės biudžeto asignavimus, skaičius  

Valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti 1999-2014 metais (iki 2010-09-15 valstybės biudžeto dotacija):

Metai

I pusmetis

II pusmetis

Iš viso
suma, Lt 

VRK sprendimas

politinių
partijų
skaičius*

suma, Lt

VRK sprendimas

politinių
partijų
skaičius*

suma, Lt

1999

1999-04-08
Nr. 33

6

biudžete neskirta lėšų politinių partijų dotacijoms

2000

2000-02-04
Nr. 29

6

490 000

2000-07-27
Nr. 201

9

490 000

980 000

2001

  2001-01-26
Nr. 2

 8

 262 000

 2001-07-21
Nr. 14

 8

 262 000

 524 000

2002

 2002-01-22
Nr. 2

 8

 241 500

 2002-07-23
Nr. 19
 

 8

 241 500

 483 000

2003

 2003-03-25
Nr. 62

 8

 241 500

 2003-09-17
Nr. 193

 8

 241 500

 483 000

2004

 2004-03-08
Nr. 21

 8

 500 000

 2004-09-06
Nr. 295

 8

 5 500 000

 6 000 000

2005

 2005-04-15
Nr. 20

 10

 1 500 000

2005-10-05
Nr. 54

 10

 1 500 000

 3 000 000

2006

 2006-03-03
Nr. 11
,
2006-04-13
Nr. 20

 10

 5 000 000

 2006-09-20
Nr. 46
,
2006-11-15
Nr. 59

 9

 5 000 000

 10 000 000

2007

 2007-04-06
Nr. 250

 8

 7 500 000

 2007-09-06
Nr. 309

 8

 7 500 000

 15 000 000

2008

 2008-04-14
Nr. 17

 8

 10 000 000

 2008-07-22
Nr. 42

 8

 10 000 000

 20 000 000

2009

 2009-03-10
Nr. 56

2009-03-13
Nr. 65

 10

 8 500 000

 2009-07-24
Nr. 220

 10

 3 910 000

 12 410 000

2010

 2010-04-14
Nr. Sp-22

 10

 2 749 000

 2010-07-22
Nr. Sp-40

 10

2 749 000

 5 498 000

2011

 2011-04-08
Nr. Sp-266

 10   2 749 000  2011-10-21
Nr. Sp-375
 10 1 374 500  4 123 500
2012

 2012-04-11 Nr. Sp-34
Pakeitimas: 2012-07-10
Nr. Sp-106

 10  10 139 000

2012-07-10
Nr. SP-107 

10  10 139 000  20 278 000 
2013

 2013-04-05 Nr. Sp-83
P
akeitimas: 2014-04-07
Nr. Sp-105

 9

9 499 500

2013-09-09
Nr. Sp-124

Pakeitimas: 2014-04-07
Nr. Sp-105

9 9 499 500 18 999 000
2014 2014-04-07
Nr. Sp-106
9 9 499 500 2014-10-17 Nr. Sp-244 9 9 499 500 18 999 000

Iš viso, Lt:

68 871 000

-

-

67 906 500

136 777 500

Iš viso, Eur 19 946 420     19 667 082 39 613 502

* - politinių partijų, turinčių teisę gauti valstybės biudžeto asignavimus, skaičius 

Valstybės biudžeto asignavimai daliai politinės kampanijos išlaidų kompensuoti (iki 2012-01-01):

Politinė kampanija 

Galima didžiausia kompensacija

Nustatyta kompensacija

Procentais
nuo
kompen-suotinų
išlaidų

Neskirta dėl šiurkščių
įstatymo
pažeidimų

Išmokėta suma

VRK sprendimas

politinių
partijų
skaičius*

suma, Lt

VRK sprendimas

suma, Lt

 2004 m. Seimo rinkimai

 2005-05-18
Nr. 24

 15

 4 801 257,61

 2005-08-24
Nr. 44

1 600 000    0 1 600 000
 2007 m. savivaldybių tarybų rinkimai

 2007-10-30
Nr. 326

 17

  4 006 051,45

         
 2007 m. spalio 7 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą Dzūkijos vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 69

 2008-01-18
Nr.18

 7

 93 870,39

         
 2008 m. Seimo rinkimai

 2010-01-29
Nr. Sp-11

 15

 6 316 462,80

2010-09-22
Nr. Sp-71

4 099 000    0 4 099 000
 2009 m. rinkimai į Europos Parlamentą

 2010-05-26
Nr. Sp-27

 8

 592 022,87

         
 2009 m. lapkričio 15 d. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą

  2010-08-31
Nr. Sp-53

 8

  82 109,94

         
 2011 m. vasario 13 d. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 29 2011-10-21
Nr. Sp-370
5 26 128,79  2011-10-21
Nr. Sp-376
1 374 500  10,53  0 1 339 045
 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimai 2011-10-21
Nr. Sp-374
18 3 181 471,18  35 455
 2011 m. liepos 3 d. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Danės rinkimų apygardoje Nr. 19 2011-10-21
Nr. Sp-371
6  55 327,46  0

 Iš viso, Lt:

 19 154 702,49

 -

7 073 500  -  35 455 7 038 045
Iš viso, Eur 5 547 585,29   2 048 627,20   10 268,48 2 038 358,72

*- politinių partijų, kurioms gali būti kompensuota dalis politinės kampanijos išlaidų, skaičius