Elections

BALSAVIMO REZULTATAI

1. INFORMACIJA RINKĖJUI

2. TEISINIS PAGRINDAS

3. GRAFIKAS

4. KANDIDATŲ KĖLIMAS

           4.1. Visuomeninių rinkimų komitetų registravimui teikiami dokumentai

           4.2. Politinės kampanijos dalyvių registravimas; registravimui teikiami dokumentai

           4.3. Politinės kampanijos dalyviai

           4.4. Pareiškinių dokumentų sąrašas

5. KANDIDATAI Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS - MERUS

           5.1. VRK ir savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

           5.2. Kandidatų rinkimų programų leidiniai: Kelmės , Trakų 

6. ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

7. POLITINĖS KAMPANIJOS FINANSAVIMAS

           7.1. Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai 

           7.2. Išlaidos ir jų apskaita

           7.3. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

           7.4. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

           7.5  Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio duomenys

           7.6 Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė

8. POLITINĖ REKLAMA  

           8.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos

           8.2. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

           8.3. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijos

           8.4. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

           8.5. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama

           8.6 Apibendrinti stebėsenos duomenys

9. RINKIMŲ APYGARDOS, APYLINKĖS (KOMISIJŲ NARIAI, STEBĖTOJAI, ATSTOVAI)

10. VRK INFORMACIJA APIE AGITACIJĄ, AGITACINĖS LAIDOS