Savivaldybių rinkimų komisijų sudarymas

Savivaldybės rinkimų komisija sudaroma iš:

1) vieno tos savivaldybės teritorijoje gyvenančio ar dirbančio ir aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio asmens, kurį pasiūlo teisingumo ministras;

2) vieno tos savivaldybės teritorijoje gyvenančio ar dirbančio ir aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio asmens, kurį pasiūlo Lietuvos teisininkų draugija;

3) vieno tos savivaldybės administracijoje dirbančio karjeros valstybės tarnautojo, kurį pasiūlo tos savivaldybės administracijos direktorius;

4) politinių partijų, turinčių joms atstovaujančias frakcijas Seime (toliau – parlamentinė partija), ir (arba) partijų, kurioms skiriami valstybės biudžeto asignavimai politinės partijos veiklai finansuoti (toliau – finansuojama partija), pasiūlytų asmenų;

5) partijų, partijų koalicijų, per paskutinius savivaldybės tarybos rinkimus gavusių ne mažiau kaip 2 šios savivaldybės tarybos narių mandatus, pasiūlytų asmenų;

6) rinkimų komiteto, kurio pavadinimas yra tapatus buvusiam rinkimų komiteto pavadinimui ir kurio daugiau kaip pusė narių yra tie patys kaip ir rinkimų komiteto, per paskutinius savivaldybės tarybos rinkimus gavusio ne mažiau kaip 2 šios savivaldybės tarybos narių mandatus ir registruoto Vyriausiojoje rinkimų komisijoje iki šio straipsnio 4 dalyje nustatytos kandidatų į rinkimų komisijų narius sąrašo pateikimo dienos, pasiūlytų asmenų.

 

Pasiūlymo į pirmininkus forma 

Savivaldybių teikimo lentelė 

Teisingumo ministro teikimo lentelė 

Lietuvos teisininkų draugijos teikimo lentelė 

 

Kandidatūras į savivaldybių rinkimų komisijų narius prašome pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai iki 2018 m. lapkričio 20 d. el. paštu rinkim@vrk.lt