Elections sorted by the date

 

Eil. Nr.

Teikiamas dokumentas  Respublikos Prezidento rinkimų politinė kampanija 

Rinkimų į Europos Parlamentą politinė kampanija 

 1 Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC , PDF)  Taip   Taip
 2 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas   Taip   
 3 Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašas (DOC , PDF)  Taip    Taip
 4 Sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašas  nebūtina   nebūtina
 5 Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas   Taip  Taip
 6 Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku dalyviu, vardu yra atidaryta banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra   Taip  Taip
 7 Politinės kampanijos iždininko pasirašyta Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartis* ir priedas(DOC)  Taip   Taip
 8 Politinės kampanijos iždininko pasirašytas Pasižadėjimas saugoti gautas informacinės sistemos „LitVote" identifikacines priemones (DOC )  Taip  Taip
Privalomai teikiamų dokumentų skaičius  7  6 
Papildomai galima pateikti 1 2 
* - sutartis pasirašoma, jei tokia sutartis nebuvo pasirašyta anksčiau.Tais atvejais, kai  vienas asmuo yra kelių politinės kampanijos dalyvių iždininkas, galima sudaryti vieną Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartį, o jos priede nurodyti visus politinės kampanijos dalyvius, kurių duomenis teiks. Pasirašius šios formos sutartį, vėliau užteks keisti tik jos priedą, naujai sudaryti sutarties nereikės.  Plačiau apie sutarties ir pasižadėjimo pildymą.