Politinės kampanijos dalyvių deklaruotos socialinių tinklų paskyros

Politinės kampanijos dalyvis, iki paskelbdamas mokamą politinę reklamą, turi VRK deklaruoti visas paskyras socialiniuose tinkluose, per kurias jis rengiasi skleisti mokamą politinę reklamą ir agitaciją, ir asmenis, kurie yra įgalioti administruoti bei apmokėti mokamos reklamos šiose paskyrose skleidimą.

Politinės kampanijos laikotarpiu mokama politinė reklama deklaruotoje paskyroje gali būti skelbiama ne anksčiau kaip kitą dieną po socialinio tinklo paskyros deklaravimo VRK.

2022 m. spalio 6 d. VRK sprendimas Sp-87 Dėl Paskyrų socialiniuose tinkluose deklaravimo ir politinės reklamos ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir politinės reklamos ataskaitos formos patvirtinimo. Paskyras deklaruoja politinės kampanijos dalyvių iždininkai VRK informacinėje sistemoje.

Informacija apie deklaruotas paskyras skelbiama bendrame deklaruotų paskyrų sąraše ir prie kiekvieno politinės kampanijos dalyvio informacijos.