Registration of political campaign participants - documents

Savarankiškais politinės kampanijos dalyviais privalo registruotis politinės partijos, ketinančios dalyvauti rinkimuose ir išsikėlę kandidatai (pretendentai). Vienmandatėse rinkimų apygardose partijų keliami kandidatai gali būti registruojami savarankiškais arba atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais.

Partijos kelti kandidatų sąrašus daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir (ar) kandidatus vienmandatėse rinkimų apygardose (jei šie kandidatai nebuvo registruoti politinės kampanijos dalyviais), ir save keliantys kandidatai galės dalyvauti rinkimuose, tik jei jie bus registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais.

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvius VRK registruoja nuo 2020 m. balandžio 10 d. iki 2020 m. liepos 20 d. 

Eil. Nr.

Teikiamas dokumentas 

Fizinis asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu 

Politinė partija, norinti 

registruotis savarankišku dalyviu

registruoti kandidatą savarankišku dalyviu

 1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC). Fiziniam asmeniui būtina nurodyti rinkimų apygardą.

 Taip

  Taip

 2

Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC). Būtina nurodyti rinkimų apygardą.

 -

 Taip 

 3

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas 

 Taip 

-

 Taip

 4

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašas (DOC)

 Taip 

  Taip

 Taip

 5

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašas

 nebūtina

  nebūtina

 nebūtina

 6

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

  Taip

 Taip

 Taip

 7

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra

  Taip

 Taip

 Taip

 8

Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašas

 -

 nebūtina

Privalomai teikiamų dokumentų skaičius 

Papildomai galima pateikti

1

1

 

Pasirašyti ir skenuoti dokumentai priimami elektroniniu paštu (adresu finkontrole@vrk.lt), o dokumentų originalus reikės pristatyti VRK pasibaigus karantinui.

VRK 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. Sp-158 "Dėl savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos"