Application documents

Pagal įstatymą partija turi įteikti Vyriausiajai rinkimų komisijai šiuos pareiškinius dokumentus:

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PASTABOS

 Pirmiausia pareiškiniai dokumentai pildomi elektroniniu būdu portale Rinkėjo puslapis ir tik po to teikiami VRK popieriniai   dokumentai su parašais. Pastabose nurodyta, kokie dokumentai užpildomi tik sistemoje ir popierinių teikti NEREIKIA.

 1. Pareiškimą dalyvauti rinkimuose;

 Laisva forma, pagal partijos įstatus. Rekomenduojama   forma pridedama 

 2. Trumpą partijos rinkimų programą;

 Pagal VRK nustatytą tvarką - iki 1 800 spaudos ženklų   (su tarpais). Popierinių teikti NEREIKIA, rinkimų   programa word formatu prikabinama sistemoje

 3. Keliamų kandidatų sąrašus:

    3.1. daugiamandatėje rinkimų apygardoje;

 

 Forma pridedama. 

    3.2. vienmandatėse rinkimų apygardose;

 Forma pridedama. 

 4. Kiekvieno keliamo kandidato šiuos dokumentus:

    4.1. įsipareigojimą;

 Forma pridedama. 

    4.2. sutikimą;

 Forma pridedama. 

    4.3. anketą;

 Forma pridedama. 

    4.4. gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą;

 Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2019   metus. Deklaravus inicijuojamas elektroninių išrašų   gavimas iš VMI automatiniu būdu Rinkėjo puslapyje. Šie   dokumentai teikiami tik sistemoje, popierinių   teikti NEREIKIA!

    4.5. gyventojo turto deklaracijos išrašą;

    4.6 privačių interesų deklaraciją;

 Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma   deklaracija, duomenis. Deklaracija pateikiama pagal   VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt. Svarbu   deklaracijos 6-ame  punkte nurodyti šias pareigos „151 –   kandidatas į Seimo narius". Užpildžius deklaraciją Seimo   rinkimams, dokumentas automatiniu būdu   gaunamas Rinkėjo puslapyje ir lieka tik sistemoje,   popierinio teikti NEREIKIA!

    4.7. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus;

 Forma pridedama. 

    4.8. kandidato fotonuotrauką;

 Reikalavimai nuotraukai: raiška - ne mažiau 300 DPI,   fotonuotraukos fone neturi būti kitų asmenų ar simbolių   Teikiama tik sistemoje.

    4.9. biografiją;

 Forma pridedama. 

    4.10. partijos keliamų kandidatų vienmandatėse rinkimų                             apygardose trumpas rinkimų programas;

 Pagal VRK nustatytą tvarką - iki 1 800 spaudos ženklų   (su tarpais) rinkimų programos word formatu   prikabinamos sistemoje.

 5. Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų             komisijoje;

 Forma pridedama. 

 6. Įgaliojimą atstovauti partijai ir jos keliamiems kandidatams                 apygardų  rinkimų komisijose;

 Forma pridedama. 

 7. Dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas rinkimų užstatas;

 Gali būti dokumento kopija

 Informacija apie rinkimų užstatą 

 Rinkimų užstatą mokėti iš rinkimų sąskaitos draudžiama.

 8. Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą;

 Forma pridedama. 

 9. Informaciją apie laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 dienos         iki dokumentų pateikimo mėnesio 1 dienos gautas ir kasoje bei         politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų ir einamojoje             banko sąskaitoje (sąskaitose) turimas lėšas;

 Forma pridedama. 

 10. Jeigu partija nekelia kandidatų sąrašo, partijos keliamą                        kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje parašais turi                  paremti ne mažiau kaip vienas tūkstantis rinkėjų;

 

 Per 3 dienas išduoda apygarda ne mažiau 60 vnt.   vardinių,  numeruotų, antspauduotų parašų rinkimo lapų

 Užpildyti parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti   apygardai 2020 m. rugpjūčio 27 d. 17 val.

 11. Kelios partijos gali sujungti savo kandidatų sąrašus.

 Forma pridedama. 

   11.1. Pareiškimas dėl kandidatų sąrašų sujungimo;

 Rekomenduojama forma pridedama.