Elections

Pareiškinių dokumentų įteikimas:

prasideda 2018 m. birželio 23 d. (85 dienos iki rinkimų)

baigiasi – 2018 m. liepos 13 d. 17 00 val. (65 dienos iki rinkimų)

Iki 2018 m. birželio 25 d. ( birželio 23 d. (šeštadienis) perkeliamas į birželio 25 d. (pirmadienis)  partija ar jos keliamas kandidatas turi būti užsiregistravę savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Pagal įstatymą partija turi įteikti Vyriausiajai rinkimų komisijai šiuos pareiškinius dokumentus:

 

Dokumento pavadinimas

 

Pastabos

1. Pareiškimą dalyvauti rinkimuose

Forma pridedama 

2. Partijos registracijos dokumentų nuorašą

Nuorašas turi būti patvirtintas partijos vadovo (parašas, antspaudas, data) arba kartu turėti originalą

3. Keliamo kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje dokumentų sąrašą  ir dokumentus:

Forma pridedama 

    3.1. įsipareigojimą;

Forma pridedama 

    3.2. sutikimą;

Forma pridedama 

    3.3. anketą;

Forma pridedama 

    3.4. gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą;

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2017 metus. Deklaravus inicijuojamas elektroninių išrašų  gavimas iš VMI automatiniu būdu „Rinkėjo puslapyje",   atspausdinama ir pasirašoma.

    3.5. gyventojo turto deklaracijos išrašą;

    3.6 privačių interesų deklaraciją;

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis. Deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt. Svarbu deklaracijos 6-ame  punkte nurodyti šias pareigos „151 – kandidatas į

 Seimo narius". Deklaracija atspausdinama  „Rinkėjo puslapyje", pasirašoma kiekvieno lapo apačioje dešiniajame kampe.

    3.7. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis;

Forma pridedama 

    3.8. kandidato fotonuotrauką;

Reikalavimai nuotraukai: dydis-3x4, raiška – 300 taškų į colį, (DPI)- ne mažiau 1MGB; spalvota, portretinė, CMYK koduotė, formatas-TIFF arba JPG, fotonuotraukoje neturi būti kitų asmenų ar simbolių.

    3.9. autobiografiją;

Rekomendacijos dėl kandidato autobiografijos pridedamos 

    3.10. trumpą rinkimų programą

Ne daugiau 1800 ženklų

4. Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje

Forma pridedama 

5. Įgaliojimą atstovauti partijai ir jos keliamam kandidatui apygardos  rinkimų komisijoje

Forma pridedama 

6. Dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas rinkimų užstatas

Gali būti dokumento kopija.

Informacija apie rinkimų užstatą pridedama. 

Svarbu: rinkimų užstatą mokėti iš rinkimų sąskaitos draudžiama.

7. Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

Forma pridedama 

8. Informaciją apie laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki dokumentų pateikimo mėnesio 1 dienos gautas ir kasoje bei politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų ir einamojoje banko sąskaitoje (sąskaitose) turimas lėšas

Forma pridedama 

9. Partijos keliamą kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje parašais turi paremti ne mažiau kaip vienas tūkstantis rinkėjų.

 

Apygardos rinkimų komisija išduoda ne mažiau 60 vnt. vardinių,  numeruotų, antspauduotų parašų rinkimo lapų.

Užpildyti parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti  apygardos komisijai 2018 m. rugpjūčio 7 d.