Elections

Pareiškinių dokumentų įteikimas pradedamas likus 85 dienoms ir baigiamas:
VRK – likus 65 dienoms iki rinkimų;
SRK – likus 45 dienoms iki rinkimų.

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastabos

Partija (rinkimų komitetas šių dok. VRK neteikia) privalo pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai:

1.

Pareiškimą dalyvauti rinkimuose. 

Pareiškimas pateikiamas pagal partijos įstatus.
Rekomenduojama forma  pridedama ().

2.

Partijos registracijos dokumento nuorašą.

Patvirtintą partijos antspaudu.

3.

Savivaldybių, kurių tarybų narių rinkimuose partija numato kelti kandidatus, ir atstovų  rinkimams atstovauti partijai ir jos keliamiems kandidatams šiose savivaldybių rinkimų komisijose sąrašą.

Sąrašo forma pridedama ( ).

Savivaldybių sąrašas pateikiamas eilės tvarka pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos paskelbtą apygardų sąrašą.

4.

Įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje.

Jei nepateikė anksčiau
(vardas, pavardė, asmens kodas, tel., el. p.) 

5.

Dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas už keliamų kandidatų sąrašus.

Informacija apie užstato dydį ir kaip jį sumokėti pridedama ( ).

6.

Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Rekomenduojama forma  pridedama ().

Partija, rinkimų komitetas privalo pateikti savivaldybės rinkimų komisijai:

7.

Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą pažymą apie įregistravimą dalyvauti šios savivaldybės tarybos rinkimuose.

Pažyma išduoda VRK , kai  partija įregistruojama.

8.

Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą pažymą apie įregistravimą savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Pažymą išduoda VRK, kai partija įregistruojama savarankišku  politinės kampanijos dalyviu.

9

Partijos, rinkimų komiteto atstovo rinkimams pasirašytą keliamų kandidatų sąrašą.

Forma pridedama ().

10.

Kiekvieno kandidato:

 

 

10.1. rašytinį sutikimą būti iškeltu kandidatu;

Forma pridedama ().

 

10.2. kandidato anketą (užpildytą paties kandidato);
kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus

Forma pridedama ().

Forma pridedama ().

 

10.3.pajamų deklaracijos išrašą;

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2014 metus.
Pajamų deklaracijos išrašo forma ();
Turto deklaracijos išrašo forma ().

 

10.4. turto deklaracijos išrašą;

 

10.5. privačių interesų deklaraciją;

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis (deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt.

Svarbu! Privačių interesų deklaracijoje turi būti nurodytos šios pareigos „153  Kandidatas į Savivaldybės tarybos narius"

 

10.6. pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis.

 

Forma pridedama ().

  Kandidatai į merus teikia papildomai:  

 

10.7. kandidato į merus autobiografiją;

Joje turi būti nurodyti pagrindiniai gyvenimo faktai: išsilavinimas, darbovietės ir eitos pareigos, šeiminė padėtis. Autobiografijoje neturėtų būti rinkimų agitacijos elementų.

 

10.8. kandidato į merus  nuotrauką;

Raiška ne mažiau kaip 300 DPI.

 

10.9. trumpą kandidato į merus rinkimų programą.

Maždaug 1 800 ženklų.