Lietuvos atstovai dalyvauja politikos finansavimo stebėsenai skirtoje konferencijoje

Birželio 26-27 d. Tbilisyje (Gruzija) vyksta regioninė konferencija „Pinigai politikoje" (Money in Politics), kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas politikos finansavimo stebėsenai ir ją vykdančioms institucijoms.

Lietuvos atstovai dalyvauja politikos finansavimo stebėsenai skirtoje konferencijoje

Rengėjų kvietimu konferencijoje Lietuvos Respublikai atstovauja Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė ir VRK narė Olga Kilkinova.

Pirmąją konferencijos dieną L. Petronienė skaitė pranešimą konferencijos sesijoje, aptarusioje pilietinės visuomenės stebėtojų ir efektyvių finansinės stebėsenos priemonių vaidmenį. Taip pat pirmąją dieną konferencijos dalyviai diskutavo apie lygiateisišką finansavimo prieigą moterims kandidatėms, svarstyta ateityje steigti Vidurio ir Rytų Europos šalių politikos finansavimo stebėsenos institucijų asociaciją.  Antroji konferencijos diena skiriama šiuolaikinei rinkimų kampanijų finansavimo plėtrai, augančiai socialinių medijų reikšmei ir politinių partijų finansavimo šaltiniams aptarti.  

Politikos finansavimo stebėsena ir kova su politine korupcija yra opi daugelyje pasaulio šalių ir ypač „naujosios demokratijos" valstybėse Rytų Europoje. Ši tema yra labai plati ir įgyja tarptautinį mastą. Todėl regiono stebėsenos grupių asociacija galėtų būti naudinga telkiant informaciją apie aktualias problemas, plėtojamus projektus, konferencijas skirtinguose regionuose ir t.t. 

Konferenciją „Pinigai politikoje" rengia Gruzijos valstybės audito institucija (SAOG), Europos Komisija (CoE), Jungtinių Valstijų tarptautinio vystymosi agentūra (USAID), Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR), Tarptautinis demokratijos ir rinkimų paramos institutas (IDEA), Tarptautinis rinkimų fondas (IFES), „Transparency International" Gruzijos skyrius (TI-GEORGIA).

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt