Nario mokesčiai

Pagal Politinių partijų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą, Vyriausioji rinkimų komisija sudaro sąlygas ir atsako, kad jos interneto svetainėje būtų skelbiami politinių partijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokestį, sąrašai, juose būtų nurodytas politinės partijos nario vardas, pavardė ir sumokėta suma.

Sąrašų duomenys skelbiami portale www.rinkejopuslapis.lt.

Prisijungus adresu www.rinkejopuslapis.lt/ataskaitu-formavimas skiltyje „Politinių partijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokestį, sąrašai (nuo 2020 m.)"

Galima eksportuoti konkrečios politinės partijos ar jos nario duomenis arba atlikti paiešką pagal keletą parametrų skirtingais laikotarpiais.

MOKOMOJI MEDŽIAGA UŽ NARIŲ MOKESČIO REGISTRACIJOS ŽURNALO PILDYMĄ ATSAKINGIEMS ASMENIMS