Worksheet

Prisijungimo adresas rinkimų komisijų nariams: https://org.rinkejopuslapis.lt/ 

Rinkėjo puslapio naudotojo vadovas rinkimų organizatoriams 
Posistemės Rinkimų dienos Vedlys naudojimo mokomoji medžiaga 


APYGARDŲ PIRMININKAMS

Savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkų priesaikų ir mokymų, skirtų savivaldybių rinkimų komisijų nariams vaizdo įrašas  
Pranešimo "Korupcijos grėsmės rinkimų komisijų veikloje" skaidrės 
Pranešimo "Kibernetinio saugumo rinkimuose užtikrinimas ir kibernetinio saugumo higiena" skaidrės 

Elektroninė paslauga RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) - Rinkimų organizavimas naudotojo vadovas
Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos (ABRIS) naudotojo vadovas
VRK IS paslaugos "Išankstinis balsavimas. Spec. paštai" instrukcija  video medžiaga 
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas (apygardos rinkimų komisijoms)
Rinkimų stebėtojo atmintinė
Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaita: stebėsenos objektai, pildymo pradžia ir pateikimas 
Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaita: pildymas ir įvestų duomenų tvarkymas 


APYLINKIŲ PIRMININKAMS
Darbų atmintinės rinkimų komisijų nariams
Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos (ABRIS) naudotojo vadovas
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas (apylinkės rinkimų komisijoms)