Worksheet

RINKĖJAMS
Kvietimas balsuoti rinimuose
Informacija apie elektronines paslaugas rinkėjams portale www.rinkejopuslapis.lt 

Kaip prisijungti prie portalo Rinkėjo puslapis?  
Kaip prisijungti prie portalo Rinkėjo puslapis per el. valdžios vartus? 

Rinkėjo puslapio naudotojo instrukcija rinkėjui 
Kaip paremti el. būdu? Naudotojo instrukcija rinkėjui  Naudotojo instrukcija rinkimų komisijų nariams 
Balsavimo būdai
Rinkimų dienos plakatas


RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS (rinkimų apylinkių, apygardų komisijų nariams)
Prisijungimo adresas rinkimų komisijų nariams: https://org.rinkejopuslapis.lt/ 

Rinkėjo puslapio naudotojo vadovas rinkimų organizatoriams 

Posistemės Rinkimų dienos Vedlys naudojimo mokomoji medžiaga 

APYGARDŲ PIRMININKAMS
Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos el.paslaugos naudotojo vadovas
Elektroninė paslauga RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) - Rinkimų organizavimas naudotojo vadovas
Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos (ABRIS) naudotojo vadovas
VRK IS paslaugos "Išankstinis balsavimas. Spec. paštai" instrukcija  video medžiaga 
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas (apygardos rinkimų komisijoms)
Rinkimų stebėtojo atmintinė
Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaita: stebėsenos objektai, pildymo pradžia ir pateikimas 
Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaita: pildymas ir įvestų duomenų tvarkymas 

APYLINKIŲ PIRMININKAMS
Darbų atmintinės rinkimų komisijų nariams
Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos (ABRIS) naudotojo vadovas
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas (apylinkės rinkimų komisijoms)


RINKIMŲ DALYVIAMS (kandidatams, atstovams, iždininkams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams)
Prisijungimo adresas kandidatams ir rinkėjams: https://www.rinkejopuslapis.lt/
Rinkėjo puslapio naudotojo vadovas rinkimų dalyviams 
Kaip prisijungti prie portalo Rinkėjo puslapis?  
Kaip prisijungti prie portalo Rinkėjo puslapis per el. valdžios vartus? 
Teikiamų dokumentų aprašymai rinkimų dalyviams 
Kaip pateikti apylinkės komisijios narį?  

PK finansavimo registrų naudotojo vadovas
Kaip užregistruoti politinei kampanijai gautas lėšas?  
Sutarčių registravimas  
Kaip užregistruoti mažas aukas?  
Kaip įkelti politinės kampanijos banko sąskaitos įrašą?   
Kaip įvesti banko sąskaitos išrašą rankiniu būdu?  
Kaip užregistruoti politinės kampanijos išlaidas?  
Kaip užregistruoti banko mokesčius?  
Kaip pildyti Politinės reklamos ataskaitą?  
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK atmintinė 

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS
Naudotojo vadovas

POLITINĖMS PARTIJOMS (už apskaitą atsakingiems ir kitiems įgaliotiems asmenims)
Narių mokesčių žurnalo pildymas ir pateikimas (atmintinė) mokymų vaizdo įrašas  mokymų skaidrės
Naudotojo vadovas „Partijos struktūros administravimas. Nario mokesčio žurnalas"
Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas mokymų vaizdo įrašas  Finansų ministerijos atsakymai 

Naudotojo vadovas „Politinių partijų metinių finansinių ataskaitų tvarkymas"