Leistini aukų ir nario mokesčių dydžiai

Nuo 2012 metų juridiniai asmenys negali aukoti nei politinėms partijoms, nei politinės kampanijos dalyviams.
Fiziniai asmenys gali aukoti tik politinės kampanijos dalyviams.

  • Turintis teisę aukoti (pagal Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 12 straipsnį) fizinis asmuo, per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui gali paaukoti auką, neviršijančią 10 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Bendra vieno fizinio asmens aukų suma savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. Į šiuos dydžius neįskaičiuojamos mažos fizinių asmenų aukos (per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui neviršijančios 12 eurų).
  • Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatoriai savo politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių.Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus negali viršyti 20 procentų tokių asmenų paskutinių praėjusių kalendorinių metų deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba užpraeitų kalendorinių metų deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
  • Politinės partijos narys per metus politinei partijai gali sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 VMDU dydžių. Bendra politinės partijos nario mokesčio politinei partijai suma per metus negali viršyti 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų. Jeigu bendra politinės partijos nario mokesčių politinei partijai suma per metus viršija 360 eurų, politinės partijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas (nuo 2014-01-01).

 

Metai Taikomas VMDU Leistinas fizinio asmens aukos dydis Leistinas kandidato* aukos savo politinei kampanijai finansuoti dydis  Leistinas nario mokesčio dydis per metus
Litais        
2012 2175 21 750

43 500

(nebuvo nustatyta)
2013 2 232 22 320 44 640 (nebuvo nustatyta)
2014

2 340 
(žr. paskutiniame puslapyje)

(678 Eur)

23 400

(6 778 Eur)

46 800

(13 555 Eur)

46 800

(13 555 Eur)

Eurais        
2015 715 7 150 14 300 14 300
2016 757 7 570 15 140 15 140
2017 823 8 230 16 460 16 460
2018 885 8 850 17 700 17 700
2019 970 9 700 19 400 19 400
2020  1 359 13 590 27 180 27 180
2021 1 524 15 240 30 480 30 480
2022 1 679 16 790 33 580 33 580

*- Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje, referendumo iniciatoriai  savo politinei kampanijai finansuoti gali paaukoti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių.

Iki 2012-01-01 pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalį, vienas fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisę aukoti politinėms partijoms ar politinės kampanijos dalyviams, per kalendorinius metus galėjo paaukoti kiekvienai politinei partijai auką, neviršijančią 20 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Jeigu tais pačiais metais vyko politinė kampanija, fizinis arba juridinis asmuo kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui galėjo paaukoti per šią politinę kampaniją auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių.

 

Metai Taikomas VMDU, Lt Leistinas aukos dydis, Lt
2011 2 121 42 420
2010 2 118 42 360