FAQ

RINKĖJAMS
Informacija rengiama.

KANDIDATAMS
VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS (11)

Kas gali sudaryti rinkimų komitetą?
Savivaldybių tarybų rinkimuose rinkimų komitetą sudaro tos savivaldybės, kurioje keliami kandidatai, rinkėjai, kurių turi būti ne mažiau kaip dvigubas toje savivaldybėje renkamų tarybos narių skaičius.
Rinkimuose į Europos Parlamentą rinkimų komitetą sudaro rinkėjai, kurių turi būti ne mažiau kaip dvigubas Lietuvos Respublikoje renkamų Europos Parlamento narių skaičius.
Tas pats rinkėjas gali būti tik vieno komiteto nariu.

Ar į rinkimų komiteto sudėtį gali įeiti įvairių partijų nariai?
Taip.

Ar į rinkimų komiteto sudėtį gali būti įtrauktas kitoje savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo?
Savivaldybių tarybų rinkimuose – ne.
Rinkimuose į Europos Parlamentą  rinkimų komiteto sudėtyje gali būti įvairiose savivaldybėse gyvenamąją vietą deklaravę rinkėjai.

Kaip užregistruoti rinkimų komitetą?
Rinkimų komitetus registruoja Vyriausioji rinkimų komisija:
1) rinkimų komiteto įgaliotas atstovas turi kreiptis į VRK dėl prisijungimo prie VRK informacinės sistemos;
2) VRK informacinėje sistemoje komiteto atstovas pateikia komiteto veiklos sutartį  (sutarties forma savivaldybių tarybų rinkimuose) (sutarties forma rinkimuose į Europos Parlamentą);
3) rinkimų komiteto atstovas visų rinkimų komiteto narių pasirašytą veiklos sutartį ir prašymą registruoti komitetą pateikia į VRK (prašymo forma);
4) sprendimą dėl rinkimų komiteto įregistravimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir veiklos sutarties pateikimo dienos priima VRK pirmininkas ar jo įgaliotas narys.

Kada prasideda rinkimų komitetų registravimas?
Registravimas prasideda Seimui paskelbus rinkimų datą ir baigiasi likus 85 dienoms iki rinkimų.

Ar rinkimų komitetai gali sudaryti koalicijas?
Ne.

Ar rinkimų komiteto teikiamame kandidatų sąraše gali būti asmenų, priklausančių kitoms partijoms?
Taip, tačiau kiekvienas kandidatas gali būti įrašytas tik į vieną kandidatų sąrašą.

Ar rinkimų komitetas gali siūlyti asmenis į savivaldybės ir (ar) apylinkės rinkimų komisijas?
Ne.

Ar tą patį kandidatą į savivaldybės tarybos narius-merus gali iškelti kelios partijos ir rinkimų komitetai?
Taip.

Ar rinkimų komiteto nariai privalo būti komiteto kandidatų sąraše?
Ne.

Kieno vardu atidaroma rinkimų komiteto politinės kampanijos sąskaita?
Sąskaita atidaroma rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) vardu.

RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS
Informacija rengiama.

KITIEMS RINKIMŲ DALYVIAMS
Informacija rengiama.