Elections sorted by the date

I N F O R M A C I J A   K A N D I D A T A M S

 2012 METŲ SEIMO RINKIMŲ PAREIŠKINIAI DOKUMENTAI

Dėl rinkimų dokumentų pildymo ir pateikimo Elektroninių dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje (nuo 2012 m. birželio 1 d.)

Informuojame, kad pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 6 dalies nuostatą pareiškiniai dokumentai rinkimų komisijoms gali būti pateikiami elektroniniu būdu.

Užpildyti pareiškiniai dokumentai Elektroninėje dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje (EDEPAS) turi būti atspausdinti, pasirašyti ir pateikti VRK arba apygardos rinkimų komisijai.

Pasirinkus pareiškinių dokumentų pildymą elektroniniu būdu, VMI pajamų ir turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašai bus suformuoti sistemoje, todėl kandidatas neprivalės vykti į teritorinius mokesčių inspekcijos skyrius. Kviečiame kandidatus, nedeklaravusius pajamų ir turto už 2011 metus, padaryti tai kuo anksčiau.

***

2012 m. rugpjūčio 10 d. prasideda pareiškinių dokumentų įteikimas (baigiasi - 2012 m. rugsėjo 10 d. 17 val.).

Partija turi įteikti pareiškinius dokumentus:

-        Vyriausiajai rinkimų komisijai

Asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, turi įteikti pareiškinius dokumentus

-        Apygardos rinkimų komisijai

 

***