Elections

Pareiškinių dokumentų, kuriuos išsikėlęs kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus teikia savivaldybės rinkimų komisijai, sąrašas

Eil. Nr.

Pareiškinių dokumentų pavadinimas

Pastabos

 1.

Pareiškimą apie išsikėlimą kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus.

Forma pridedama ( ).

 2.

Kandidato anketą (užpildytą paties kandidato).

Forma pridedama ().

 3.

Pajamų deklaracijos išrašą ();

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2014 metus.

 4.

Turto deklaracijos išrašą ();

 

 5.

Privačių interesų deklaraciją.

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis (deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt).

Svarbu! Privačių interesų deklaracijoje turi būti nurodytos šios pareigos „153  Kandidatas į Savivaldybės tarybos narius"

 6.

Pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis.

Forma pridedama ().

 7.

Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą pažymą apie įregistravimą savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Pažymą išduoda VRK.

 8.

Dokumentą, kad yra sumokėtas rinkimų užstatas.

Informacija apie rinkimų užstatą pridedama 
().

 9.

Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Rekomenduojama forma  pridedama ().

 10.

Trumpą rinkimų programą.

Maždaug 1 800 ženklų.

 11.

Kandidato autobiografiją.

Joje turi būti nurodyti pagrindiniai gyvenimo faktai: išsilavinimas, darbovietės,  pareigos, šeiminė padėtis. Autobiografijoje neturėtų būti rinkimų agitacijos elementų.

 12.

Kandidato nuotrauką.

Raiška ne mažiau kaip 300 DPI.