FAQ

APIE POLITINĖS REKLAMOS ĮKAINIŲ DEKLARAVIMĄ

1. Kodėl reikia deklaruoti politinės reklamos įkainius?
Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad: politinės kampanijos laikotarpiu iki rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas Vyriausioji rinkimų komisija nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje. Paskelbti politinės kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti keičiami prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti keičiami Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka.

2. Iki kada gali būti teikiami nauji politinės reklamos skleidimo įkainiai?
Jeigu viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nebuvo pateikęs įkainių iki politinės kampanijos pradžios, tuomet jis vėliausiai likus 30 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos gali pateikti naujus įkainius, pavyzdžiui, jeigu rinkimai vyks spalio 11 d., naujus įkainius galite pateikti ne vėliau kaip iki rugsėjo 10 d. imtinai. Tokiu atveju viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas gali skleisti politinę reklamą ne anksčiau kaip kitą dieną nuo įkainių ir sąlygų paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

3. Iki kada gali būti keičiami ar šalinami pateikti politinės reklamos įkainiai?
Pateikti politinės reklamos įkainiai gali būti keičiami ar šalinami iki rinkimų ar referendumo politinės kampanijos pradžios, tačiau rekomenduojame nelaukti terminų pabaigos ir įkainius redaguoti ankščiau. Pvz., jeigu politinė kampanija prasidės balandžio 11 d., keisti ar šalinti įkainius galite ne vėliau kaip iki balandžio 10 d. imtinai.

4. Ar politinės kampanijos laikotarpiu galima pakeisti pateiktus įkainius?
Ne, politinės kampanijos laikotarpiu įkainiai gali būti keičiami tik esant techninėms klaidoms, pvz., rašybos, ir tik su Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimu.

5. Kaip Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiami politinės kampanijos politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos?
Įkainiai ir sąlygos teikiami naudojantis Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posisteme (toliau – Finansavimo posistemė). Prie Finansavimo posistemės jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie Finansavimo posistemės, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas su Vyriausiąja rinkimų komisija pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.

6. Kokie duomenys reikalingi norint pateikti įkainius?

Pateikdami įkainius Finansavimo posistemėje, turėsite suvesti:

6.1. įkainio pavadinimą (pvz., sveikinimas, straipsnio maketavimas, spalvota reklama);

6.2. mato vienetą, kuriam taikomas įkainis;
Deklaruojant įkainius, svarbu teisingai pasirinkti mato vienetus. Pildydami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją, tais pačiais mato vienetais turėsite deklaruoti paskleistą reklamą.

6.3. kainą nuo ir iki  (be PVM ir su PVM). Ši kaina negali būti 1,5 karto didesnė už kainą nuo (be PVM ir su PVM);
Jeigu reikia nurodyti kainą naudojant daugiau nei du ženklus po kablelio, galite deklaruoti ne 1, o 10 ar 100 vieneto kainą. Svarbu tai nurodyti sąlygose ir atitinkamai nurodyti paskleistos reklamos kiekį / apimtį viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijoje.

6.4. įkainių sąlygas;
Šiame lauke galite nurodyti laikotarpį, kuriam taikomas nurodytas įkainis (pvz., už savaitę), informaciją apie didesniems kiekiams taikomas kainas ar kitą specifinę informaciją.

Norėdami pateikti detalesnę informaciją apie nuolaidas ar kainų skirtumus, galite sistemoje prisegti failą, kuris bus publikuojamas viešai.

6.5. datą, nuo kurios galioja įkainis.
Įvedus visus įkainius, nuolaidas ir priemokas, pasirinkite visus įrašus ir spauskite „Deklaruoti duomenis". Sėkmingai pateikus keičiamus ar šalinamus įkainius, ekrane pasirodo pranešimas „Deklaruota sėkmingai!".

7. Jeigu politinės reklamos skleidimui yra taikomos nuolaidos arba jeigu politinės reklamos kaina skiriasi, kur galima nurodyti šią informaciją?
Visiems politinės kampanijos dalyviams privaloma taikyti vienodus įkainius ir sąlygas. Įkainiai gali skirtis tik dėl objektyvių priežasčių, kurios turėtų būti nurodytos (pvz., dėl užsakymo dydžio, išankstinio apmokėjimo ir pan.). Tokie įkainiai gali būti deklaruojami nurodant kainų intervalą nuo–iki (galimas ne didesnis kaip 1,5 karto skirtumas) arba atskirai deklaruojant nuolaidas, priemokas. Deklaruojant intervalą lauke „Sąlygos" privaloma nurodyti kriterijus, kada kuri kaina taikoma, pvz., straipsnis spalvotuose vidiniuose puslapiuose: 1,02 €+PVM, fiksuota vieta 1,27 €+PVM.

8. Ar prieš kiekvienos politinės kampanijos pradžią reikia deklaruot įkainius iš naujo? 
Jeigu esate pateikę įkainius ir jų neplanuojate keisti, tuomet jų naujai deklaruoti nereikia. Jeigu norite keisti, turite tai padaryti iki kampanijos pradžios.

9. Kada VRK interneto svetainėje atnaujinami pateikti politinės reklamos įkainiai?
Pateikti įkainiai paskelbiami VRK interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų pateikimo.

10. Kaip šalinami VRK pateikti politinės reklamos skleidimo įkainiai?
Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas VRK pateiktus politinės reklamos skleidimo įkainius gali pašalinti prisijungęs prie Finansavimo posistemės. Tuomet pasirinkite norimą šalinti įkainį, nurodykite šalinimo priežastį, spauskite „Deklaruoti duomenis". Sėkmingai pateikus keičiamus ar šalinamus įkainius, ekrane pasirodo pranešimas „Deklaruota sėkmingai!".

11. Ar ne politinės kampanijos laikotarpiu galima skleisti politinę reklamą ne VRK deklaruotais politinės reklamos įkainiais?
Taip, ne politinės kampanijos laikotarpiu politinę reklamą galite skleisti įmonėje nustatytais įkainiais. VRK rekomenduoja nesudaryti išskirtinių sąlygų daliai politinės reklamos užsakovų, skirtumai turėtų būti pagrįsti objektyviais kriterijais (pvz., užsakymo suma, išankstinis apmokėjimas, mažiau paklausūs laikotarpiai), jei politinės reklamos kaina bus žymiai mažesnė už įprastai taikomą tokiam užsakymui kainą, tai gali būti pripažinta kaip juridinio asmens auka politinei partijai ar būsimam kandidatui.

12. Ar nebeteikiant politinės reklamos skleidimo paslaugų reikia pašalinti anksčiau deklaruotus įkainius?
Taip, įkainiai turi būti pašalinti.

13. Ar už politinės reklamos skleidimą, nepateikus politinės reklamos įkainių, yra taikoma atsakomybė?
Taip, už politinės kampanijos laikotarpiu skleistą politinę reklamą, nedeklaravus politinės reklamos įkainių, viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims yra taikoma bauda nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 92 straipsnio 2 dalį.

14. Kaip tapti Vyriausiosios rinkimų komisijos Finansavimo posistemės vartotoju?
Turite užpildyti prašymą dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovo registravimo (rekomenduojama forma). Užpildytas ir pasirašytas prašymas siunčiamas ikainiai@vrk.lt.

15. Kiek laiko trunka prašymo patvirtinimas ir kaip prisijungti prie Finansavimo posistemės?
VRK darbuotojas prašyme pateiktais kontaktais išsiųs informaciją apie sėkmingą Finansavimo posistemės vartotojo registraciją.

Prisijungimo žingsniai:

       1. Junkitės adresu https://www.rinkejopuslapis.lt .

       2. Atsidariusio puslapio dešiniame ekrano kampe spauskite PRISIJUNGTI.

       3. Kitame puslapyje spauskite mygtuką  PRISIJUNGTI PER VIISP. Toliau rinkitės prisijungimo GYVENTOJAMS galimybę.

       4. Pasirinkite Jums patogų prisijungimo būdą: per el. bankininkystę, mobiliuoju ar el. parašu. Prisijungus vienu iš šių būdų, spauskite „Patvirtinti".

       5. Pasitikrinkite (kairiame ekrano kampe, po Jūsų vardu ir pavarde), ar prisijungėte kaip „Rinkimų dalyvis". Jeigu prisijungėte kaip „Rinkėjas", pakeiskite rolę į „Rinkimų dalyvis".

       6. Eikite prie PASLAUGOS ir rinkitės FINANSAVIMAS arba POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMAS.

16. Ar galima pakeisti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovą Finansavimo posistemėje?
Taip, norėdami pakeisti atstovą Finansavimo posistemėje turite kreiptis į VRK darbuotoją el. paštu ikainiai@vrk.lt. Prašyme turite nurodyti naujo atstovo kontaktus.