Politinių partijų 2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai, pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 23 straipsnį, teikiami ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

VRK sprendimai:

Dėl 2020 metų politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo (2021 m. balandžio 9 d. Nr. Sp-110)
Dėl 2020 metų dalies politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių patikrinimo (2021 m. spalio 28 d. Nr. Sp-240)
Dėl KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS - SANTALKOS LIETUVAI 2020 m. finansavimo teisėtumo (2021 m. liepos 13 d. Nr. Sp-189)
Dėl KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI 2020 metais priimtų narių mokesčių, neatitinkančių Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo reikalavimų (2021 m. liepos 26 d. Nr. Sp-202)

2020 m. finansinių ataskaitų duomenų suvestinės:

Pastaba: Lietuvos liaudies partijos ir partijos LIETUVA VISŲ finansinių ataskaitų rinkiniai gauti paštu po kovo 15 d., tačiau išsiųsti buvo laiku (iki kovo 15 d.).