Elektroninių dokumentų pateikimas

PRISIJUNGIMO ADRESAS

Rinkimų dalyviams (kandidatams, atstovams) ir rinkėjams

Rinkimų organizatoriams (komisijų nariams)

Pastaba. Rinkėjai ir patys save išsikėlę kandidatai prisijungti gali be išankstinės registracijos, tuo tarpu kiti kandidatai, jų atstovai ir komisijų nariai turi būti registruoti sistemos naudotojais (registracija vykdoma automatiniu būdu partijos atstovui užpildžius ir išsaugojus kandidatų sąrašą sistemoje. Iškilus klausimams dėl prisijungimo prie sistemos, prašome kreiptis į VRK el. paštu info@vrk.lt

NAUDOTOJO VADOVAI

* * *

Iškilus neaiškumams dėl dokumentų pildymo, prašome kreiptis į savivaldybės rinkimų komisijos informatiką arba į VRK el. paštu organizavimas@vrk.lt

Dėl techninių sistemos veiklos sutrikimų, prašome kreiptis į VRK el. paštu info@vrk.lt

* * *

Prašome pateikti savo atsiliepimus ir įvertinti teikiamų paslaugų kokybę el. paštu info@vrk.lt