Elektroninės paslaugos

RINKĖJAMS

El. paslaugos portale RINKĖJO PUSLAPIS (visiems rinkėjams)

1. Informacinės kortelės spausdinimas (tik aktyvių rinkimų metu)

2. Rinkimų apygardos, apylinkės paieška*

4. Parėmimas elektroniniu būdu*

5. Seimo nario paieška pagal gyvenamąjį adresą
(Paieškos filtre būtina nurodyti gyvenamąjį adresą)

6. Savivaldybių narių paieška

7. Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninė registracija (tik nacionalinių rinkimų metu)

***

RINKIMŲ DALYVIAMS
(kandidatams, atstovams, partijų iždininkams, viešosios informacijos leidėjams ir skleidėjams)

El. paslaugos portale RINKĖJO PUSLAPIS (registruotiems naudotojams). Prisijungus įsitikinkite, kad dirbate rinkimų dalyvio, o ne rinkėjo teisėmis.

  1. Elektroninių dokumentų pateikimas * 
    https://www.rinkejopuslapis.lt  ► Paslaugos ► El. dokumentų pateikimas
     
  2. FINANSAVIMAS* – Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolė
    https://www.rinkejopuslapis.lt  ► Paslaugos ► FINANSAVIMAS

***

RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS
(rinkimų apylinkių, apygardų komisijų nariams, ambasadoms)

El. paslaugos portalo RINKĖJO PUSLAPIS dalyje, skirtoje rinkimų organizatoriams https://org.rinkejopuslapis.lt (registruotiems naudotojams)

1. RINKĖJAI

El. rinkėjų sąrašo tvarkymas iki rinkimų dienos

Atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimas rinkimų dieną

2. Elektroninių dokumentų pateikimas *

3. Parėmimas elektroniniu būdu *

4. FINANSAVIMAS*-  (Politinės kampanijos stebėsenos grupės nariams rinkimų apygardoje) 

5.  Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos (DTS) -  (Apygardų komisijos pirmininkams)

     * šios paslaugos veikia  tik rinkimų  laikotarpiu

***

VRKIS nuostatai, saugos nuostatai ir specifikacija skelbiami Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre

***

Prašome pateikti savo atsiliepimus ir įvertinti teikiamų paslaugų kokybę el. paštu info@vrk.lt