Klausiate - atsakome

RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS

1. Kur rasti el. būdu pasirašiusius asmenis?
Ataskaita  "Parėmusių rinkėjų informacija" .xlsx, .pdf, .docx ir kitais formatais yra traukiama iš VRKIS posistemės Rinkėjai (iki rinkimų dienos) esančios skilties "Ataskaitos" dalies "Ataskaitų formavimas"  nurodžius ataskaitų grupę "Kandidatai" ir ataskaitos rūšį "Kandidatų, kandidatų sąrašo išsikėlimo kandidatu parėmimas". Adresas: https://org.rinkejopuslapis.lt

2. Ar reikia atspausdinti rinkėjų, pasirašiusių el. būdu, duomenis?
El. būdu pasirašiusių rinkėjų duomenys turi būti pridėti prie popierinių parašų rinkimų lapų. Galima atspausdinti arba įrašyti į CD ir pridėti, kad būtų vienoje vietoje visi parašai.

3. Kaip sustabdyti pasirašymą el. būdu?
Prisijungę prie organizatoriams skirtos "Rinkėjo puslapis" portalo dalies, pasirinkite skiltį El. paslaugos -> Asmenų ir kandidatų sąrašų, už kuriuos pasirašoma, valdymas -> Suradę kandidatų sąrašą įveskite būseną „Parėmimas baigėsi. Tikrinami parašai". Kitų būsenų nenurodykite, nei stabdant pasirašymą nei kada vėliau.

4. Kokie duomenys turi būti nurodyti stabdant pasirašymą?
Parašų rinkimo lapų grąžinimo data - data kada grąžinami parašų lapai.
Popieriniuose parašų rinkimo lapuose surinktų parašų sk. – parašų skaičius popieriniuose lapuose iki tikrinimo.

5. Kaip patikrinti rinkėjo duomenis?
Naudokite paiešką formoje „Rinkėjo paieška". Rinkėjas gali būti surastas įvedus dokumento numerį.