Dokumentų pateikimas VRK

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija – Vyriausiajai rinkimų komisijai privalomas pateikti dokumentas, kuriuo viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas deklaruoja paskleistą politinę reklamą, nurodo jos kainą, įkainius, skelbimo laiką (plotą) ir asmenį, kurio interesais politinė reklama buvo paskleista, taip pat asmenį, užsakiusį parengti ar paskleisti politinę reklamą, ir asmenį, sumokėjusį už politinės reklamos skleidimą.

Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai VRK informacinėje sistemoje peivalo užpildyti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo politinės reklamos paskleidimo, tai yra iki 2023 m. balandžio 7 d.

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiama (patvirtinama VRK informacinėje sistemoje) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos.