Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

Kandidatų sąrašus į Europos Parlamentą gali kelti politinės partijos ir visuomeniniai rinkimų komitetai. Kelti kandidatų sąrašus galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos dalyvius VRK registruoja 2018 m. lapkričio 26 d.  2019 m. kovo 4 d.

Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiama:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Registruojasi politinė partija

Registruojasi visuomeninis rinkimų komitetas

1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu

Forma pridedama (DOC)

Pildoma partijos vardu

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

Pildoma visuomeninio rinkimų komiteto vardu

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

2

Visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

-

Taip

3

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku kopija

Rekomenduojama forma pridedama (DOC)

Originalai lieka sudariusiam asmeniui ir politinės kampanijos iždininkui

Sudaroma partijos vardu

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

Sudaroma visuomeninio rinkimų komiteto vardu

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

4

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi kopija, jei per politinę kampaniją planuojama gauti didesnę kaip 70 VMDU dydžio (61 950 Eur) pajamų sumą

Neprivaloma registruojantis, galima pateikti vėliau

Sudaroma partijos vardu

Pasirašo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo

Sudaroma visuomeninio rinkimų komiteto vardu.

Pasirašo visuomeninio rinkimų komiteto atstovas (koordinatorius)

5

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Taip

Taip

6

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduota pažyma, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra

Sąskaita atidaroma partijos vardu

Sąskaita atidaroma visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) vardu