Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

Eil. Nr. Teikiamas dokumentas  Fizinis asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu  Politinė partija, norinti 
registruotis savarankišku dalyviu registruoti kandidatą savarankišku dalyviu
 1 Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC ). Būtina nurodyti apygardą.  Taip   Taip
 2 Teikimas (prašymas) registruoti keliamą kandidatą savarankišku politinės kampanijos dalyviu (DOC , PDF). Būtina nurodyti apygardą.  -  Taip 
 3 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas   Taip     Taip
 4 Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašas (DOC , PDF)  Taip    Taip  Taip
 5 Sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašas  nebūtina   nebūtina  nebūtina
 6 Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas   Taip  Taip  Taip
 7 Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku dalyviu, vardu yra atidaryta banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra   Taip  Taip  Taip
 8 Atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašas  -  nebūtina
 9 Politinės kampanijos iždininko pasirašyta Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartis* (DOC)  Taip   Taip  Taip
 10 Politinės kampanijos iždininko pasirašytas Pasižadėjimas saugoti gautas informacinės sistemos „LitVote" identifikacines priemones* (DOC)  Taip  Taip  Taip
Privalomai teikiamų dokumentų skaičius 
Papildomai galima pateikti 1 1

 

* - tais atvejais, kai vienas asmuo yra kelių politinės kampanijos dalyvių iždininkas, galima sudaryti vieną Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartį, o jos priede nurodyti visus politinės kampanijos dalyvius, kurių duomenis teiks. Pasirašius šios formos sutartį, vėliau užteks keisti tik jos priedą, naujai sudaryti sutarties nereikės. Anksčiau sudarytos sutartys galioja. Plačiau apie sutarties ir pasižadėjimo pildymą.