Dėl įrašymo į apylinkės rinkėjų sąrašą


  • Nesate deklaravęs gyvenamosios vietos?
  • Esate įrašytas į nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie savivaldybės?
  • Gyvenate ne toje savivaldybėje, kurioje deklaravote gyvenamąją vietą?
  • Deklaravote, kad išvykote į užsienį?

Tuomet ši informacija – Jums!

 

AR GAVOTE NEVARDINĮ PRANEŠIMĄ APIE RINKIMUS?

Nuo 2020 m. rinkėjams yra platinami nevardiniai pranešimai apie rinkimus. Pranešimai įmetami į pašto dėžutes, išskyrus rinkėjus, turinčius teisę balsuoti namuose - jiems pranešimai įteikiami asmeniškai.

Jei nevardinio pranešimo apie rinkimus negavote, tuomet sužinokite, ar esate apylinkės rinkėjų sąraše – skambinkite trumpuoju telefono numeriu 1855 arba prisijunkite prie portalo RINKĖJO PUSLAPIS ir atsispausdinkite vardinę informacinę kortelę.

Pastaba. Balsavimo metu nevardinis pranešimas apie rinkimus ir/ar informacinė kortelė nėra būtini.

 

NERADOTE SAVĘS APYLINKĖS RINKĖJŲ SARAŠE?

1. Jums tai pranešė informacijos telefono 1855 tarnyba ar apie tai sužinojote portale RINKĖJO PUSLAPIS.

Reikėtų susirūpinti ir paskubėti į savo rinkimų apylinkę. Sužinoti, kuriai rinkimų apylinkei pagal savo gyvenamąją vietą priklausote, galite portale RINKĖJO PUSLAPIS arba paskambinę telefonu 1855 ir pasakę savo adresą. Nepamirškite pasiteirauti ir užsirašyti savo rinkimų apylinkės komisijos pirmininko telefono numerio. Apylinkės kontaktiniai duomenys taip pat skelbiami čia.

2. Paskubėkite kreiptis į savo rinkimų apylinkę – tai padaryti galite iki 2020 m. spalio 3 d. 16 val. Tą dieną baigiami tikslinti ir pradedami spausdinti galutiniai rinkėjų sąrašai, kurie bus naudojami rinkimų dieną. Pavėlavę liksite toje rinkimų apylinkėje, kurioje deklaruota Jūsų gyvenamoji vieta.

3. Jeigu tai kita rinkimų apygarda nei gyvenate, rinkimų apylinkėje Jums reikės užpildyti Prašymas įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (Forma F5). Prašymą taip pat galite užpildyti RINKĖJO PUSLAPIS (prisijungus reikia pasirinkti Paslaugos->Rinkėjo dokumentai). Atminkite, kad komisija gali paprašyti įrodyti, jog tikrai esate rinkėjas, gyvenantis jų apylinkės teritorijoje.

Rinkimų apylinkių kontaktiniai duomenys skelbiami VRK svetainėje ir telefonu 1855.

PRAŠYMO ĮRAŠYTI Į RINKĖJŲ SĄRAŠUS (FORMOS F5) PILDYMAS TARP PIRMOJO IR ANTROJO RINKIMŲ TURŲ

Jeigu rinkėjas pirmojo rinkimų turo metu balsavo savo rinkimų apygardoje, tačiau laikotarpiu tarp pirmojo ir antrojo rinkimų turų pasikeitė jo deklaruota gyvenamoji vieta, rinkėjas gali užpildyti F5 formą, tačiau rinkimų komisijų nariams privalo pateikti gyvenamosios vietos pasikeitimą pagrindžiančius dokumentus (gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą).

Asmenims, laikinai sugrįžusiems į Lietuvą iš užsienio arba kitiems asmenims, kurie neturi deklaruotos gyvenamosios vietos (deklaravę prie savivaldybės), gali būti leidžiama pildyti F5 formą, jei šios formos jie dar nebuvo pildę prieš pirmąjį rinkimų turą.

Plačiau: 2020 m. spalio 20 d. VRK pranešimas spaudai "Informacija rinkėjams dėl F5 formų pildymo"

 

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Rinkėjų sąrašų sudarymo ir tikslinimo atmintinė (PDF)