Dėl balsų skaičiavimo Atstovybėse

Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje skelbiami balsavimo rezultatų duomenys iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau – Atstovybių) balsų skaičiavimo protokolų.

Ambasadų Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV ir dalyje kitų Atstovybių balsavimas balsavimo patalpose vyko vokais, t. y. atviri biuleteniai nebuvo metami į balsadėžę ir balsų skaičiavimo protokoluose tokie balsai buvo priskirti prie paštu gautų biuletenių. Ar balsavimas Atstovybės patalpose vyksta vokais, ar atvirais biuletiniais nusprendžia Atstovybės balsavimo komisija. Balsavimas vokais Atstovybėse vyksta siekiant išvengti galimų dvigubo balsavimo atvejų, kuomet rinkimų dieną į atitinkamas Atstovybes atvyksta pakankamai didelis iš anksto neužsiregistravusių rinkėjų skaičius.

Kitaip tariant, rinkėjų, atvykusių balsuoti į ambasadų/konsulinių įstaigų patalpas išoriniai balsavimo vokai su biuleteniais, kurie buvo įmesti į balsadėžes, niekuo nesiskiria nuo vokų, gautų iš rinkėjų paštų. Rinkėjų, atvykusių balsuoti į Atstovybės patalpas ir balsavusių vokais biuleteniai buvo skaičiuojami kartu su iš rinkėjų paštu gautais biuleteniais. Taigi, visų rinkėjų balsavusių tiek ambasadoje, tiek paštu, balsai buvo suskaičiuoti. Kadangi šie balsai buvo skaičiuojami kartu, VRK tinklapyje tiesiog nėra nurodomas rinkėjų, balsavusių Atstovybėje, skaičius, o nurodomas bendras rinkimuose ambasadoje dalyvavusių rinkėjų skaičius, kuris įvardijamas kaip „paštu gautų rinkimų biuletenių" skaičius.

18 iš 51 Lietuvos Respublikos Atstovybių patalpose balsavimas vyko naudojant išorinius ir vidinius balsavimo vokus.

Rinkėjų, atvykusių asmeniškai  balsuoti į Atstovybes (kuriose buvo balsuojama naudojant išorinius ir vidinius balsavimo vokus) 2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimuose ir referendume dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje, skaičius:

Ambasada Airijoje –  324;

Ambasada Egipto Arabų Respublikoje – 9;

Ambasada Gruzijoje – 83;

Ambasada Izraelio Valstybėje – 40;

Ambasada Kazachstano Respublikoje – 26;

Ambasada Kazachstano Respublikoje, Almatos skyrius – 35;

Ambasada Kinijos Liaudies Respublikoje –40;

Ambasada Latvijos Respublikoje – 178;

Ambasada Moldovos Respublikoje – 26;

Ambasada Rumunijoje – 11;

Ambasada Slovėnijos Respublikoje – 27;

Ambasada Vengrijoje - 43

Ambasada Ispanijos Karalystėje – 63;

Ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose – 46;

Generalinis konsulatas Niujorke – 111;

Garbės konsulatas Los Andžele – 27;

Ambasada Jungtinėje Karalystėje – 894;

Ambasada Kanadoje – 67.