Lietuvos Respublikos rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninė registracija

Jeigu Jūs gyvenate užsienio valstybėje ar joje būsite referendumo dienomis ir pageidaujate  balsuoti privalomąjame referendume dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo, prisijunkite prie rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos sistemos.

Prisijungimo adresas: http://vrk.lt/ereg

1. Įveskite savo Lietuvos Respublikos asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) duomenis bei apsaugos kodą ir paspauskite nuorodą "Prisijungti".

2. Norėdami balsuoti užsienio valstybėje, kurioje gyvenate, ar valstybėje, kurioje esate apsistojęs laikinai, spauskite nuorodą „Pildyti prašymą".

Rinkėjai, kurie registravosi balsavimui 2014 m. gegužės 25 d. pakartotiniame balsavime Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą, galės pateikti registracijos prašymą naudojant anksčiau pateikto registracijos prašymo duomenis (registruodamiesi pažymėkite „Naudoti anksčiau pateikto rinkėjo registracijos prašymo duomenis"). Aktualius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, balsavimo būdą ir kt.) pildydami prašymą galėsite pakeisti. 

Balsavimas Atstovybėse vyks nustatytomis dienomis ir laiku 

3 Kaip pildyti rinkėjo registracijos prašymą:

3.1. Nurodykite užsienio valstybę, kurioje gyvenate ar esate laikinai apsistojęs. Pagal valstybę, kurioje gyvenate, automatiškai bus parinkta Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga (jeigu valstybėje, kurioje gyvenate, yra kelios Atstovybės, pvz. JAV, Rusijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ar Ispanijoje, pasirinkite artimiausią atstovybę, kurioje ketinate balsuoti atvykę asmeniškai ar gauti iš jos referendumo dokumentus paštu). Prašome papildomai pasitikrinti informaciją šių Atstovybių interneto svetainėse.

3.2. Įveskite savo gyvenamosios vietos adresą užsienio valstybėje (ar adresą, kuriuo esate laikinai apsistojęs užsienio valstybėje), kuriuo pageidaujate paštu gauti referendumo dokumentus iš Atstovybės. Jūsų gyvenamosios vietos užsienio valstybėje taikomus pašto adreso rašymo reikalavimus galėsite pamatyti pildydami prašymą šioje registracijos sistemoje arba apsilankę atitinkamos Atstovybės interneto svetainėje.

3.3. Nurodykite kokiu būdu pageidaujate balsuoti:

· paštu* (Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu Jums bus išsiųstas referendumo biuletenis);

· atvyksite asmeniškai į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku.

*Pastaba. Jeigu užsienio valstybėje referendumo dienomis apsistosite laikinai (pavyzdžiui, kelionės/komandiruotės metu), susisiekite iš anksto su atitinkama Lietuvos Respublikos diplomatine atstovybe ar konsuline įstaiga ir pasiteiraukite, ar jūsų buvimo laikotarpiu užsienyje Atstovybė spės paštu išsiųsti Jums referendumo dokumentus ir gauti juos iš Jūsų laiku. Atstovybių kontaktinius duomenis galite rasti žemiau.

3.4. Nurodykite savo kontaktinius duomenis (tel. nr. ir/ar el. pašto adresą) tam, kad Atstovybės balsavimo komisijos nariai galėtų su Jumis susisiekti, jei kiltų klausimų dėl Jūsų pateiktų duomenų (pavyzdžiui, dėl adreso užsienio valstybėje patikslinimo).

4. Užpildę Rinkėjo registracijos prašymą ir patikrinę pateiktus savo duomenis, paspauskite nuorodą "Pateikti prašymą". Jūsų duomenys bus pateikti automatinei registravimo sistemai. Sulauksite sistemos patvirtinimo arba gausite pranešimą apie padarytą klaidą.

Jūsų Rinkėjo registracijos prašymo duomenys bus perduoti Vyriausiajai rinkimų komisijai ir atitinkamai Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, kuri, patikrinusi Jūsų prašyme pateiktus duomenis, patvirtins, kad esate įtraukti į rinkėjų sąrašus.

Pažymime, kad visi Jūsų pateikti duomenys bus naudojami tik rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo tikslais.

5. Vėliau, prisijungę prie šios sistemos galėsite pasitikrinti ar esate įrašyti į atitinkamos Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos rinkėjų sąrašus bei peržiūrėti Jūsų prašyme pateiktus duomenis.

6. Jeigu pageidaujate pakeisti prašyme pateiktus duomenis (pavyzdžiui, patikslinti gyvenamosios vietos adresą užsienio valstybėje ar pan.), prašome susisiekti su Jūsų prašyme nurodytos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavimo komisijos nariais.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Tel. Nr. +370 659 89379, el. p. mindaugas.skackauskas@lrs.lt ;

Tel. Nr. +370 659 89381, el. p. loreta.rakauskiene@lrs.lt;

Konkrečiais klausimais dėl balsavimo Jūsų gyvenamojoje užsienio valstybėje kreipkitės į atitinkamą Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybę ar konsulinės įstaigą:

BALSAVIMO DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE IR KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE

DIENOS IR LAIKAS

Konkrečią informaciją apie balsavimo dienas ir laiką kiekvienoje Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ir konsulinės įstaigoje rasite šių įstaigų interneto svetainėse (žr. Atstovybių sąrašas)

Europoje ir Azijoje:

2014 m. birželio 16–20 d., nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 val. iki 16.00 val. (vietos laiku);

2014 m. birželio 23 d., 25-27 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2014 m. birželio 29 d. nuo 10.00 val. iki 20.00 val. (vietos laiku, bet ne ilgiau kaip iki 20.00 val. Lietuvos laiku).

Šiaurės ir Pietų Amerikoje:

2014 m. birželio 16–20 d., nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 val. iki 16.00 val. (vietos laiku);

2014 m. birželio 23 d., 25-27 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2014 m. birželio 29 d. nuo 7.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).

Pasaulio lietuvių centre Lemonte:

2014 m. birželio 29 d. nuo 7.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).

Lietuvos Respublikos garbės generaliniame konsulate  Toronte:    

2014 m. birželio 29 d. nuo 9.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).

_____________

 

Atstovybių sąrašas:

Ambasada Airijoje

Ambasada Armėnijos Respublikoje

Ambasada Austrijos Respublikoje

Ambasada Azerbaidžano Respublikoje

Ambasada Belgijos Karalystėje

Ambasada Bulgarijos Respublikoje

Ambasada Čekijos Respublikoje

Ambasada Danijos Karalystėje

Ambasada Egipto Arabų Respublikoje

Ambasada Estijos Respublikoje

Ambasada Graikijos Respublikoje

Ambasada Gruzijoje

Ambasada Italijos Respublikoje

Ambasada Izraelio Valstybėje

Ambasada Japonijoje

Ambasada Kazachstano Respublikoje

Ambasada Kazachstano Respublikoje, Almatos skyrius

Ambasada Kinijos Liaudies Respublikoje

Ambasada Latvijos Respublikoje

Ambasada Moldovos Respublikoje

Ambasada Nyderlandų Karalystėje

Ambasada Norvegijos Karalystėje

Ambasada Portugalijos Respublikoje

Ambasada Prancūzijos Respublikoje

Ambasada Rumunijoje

Ambasada Slovėnijos Respublikoje

Ambasada Suomijos Respublikoje

Ambasada Švedijos Karalystėje

Ambasada Šveicarijos Konfederacijoje

Ambasada Turkijos Respublikoje

Ambasada Ukrainoje

Ambasada Vengrijoje

Ambasada Indijos Respublikoje

Generalinis konsulatas San Paule

Ambasada Baltarusijos Respublikoje

Generalinis konsulatas Gardine

Ambasada Ispanijos Karalystėje

Konsulatas Valensijoje

Ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose

Generalinis konsulatas Čikagoje

Generalinis konsulatas Niujorke

Ambasada Jungtinėje Karalystėje

Ambasada Kanadoje

Garbės generalinis konsulatas Toronte

Ambasada Lenkijos Respublikoje

Konsulatas Seinuose

Ambasada Rusijos Federacijoje

Generalinis konsulatas Sankt-Peterburge

Generalinis konsulatas Kaliningrade

Konsulatas Sovetske

Ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Punktas Lemonte (JAV)