Dėl balsavimo užsienyje

Informacija dėl balsų skaičiavimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose

Lietuvos Respublikos rinkėjai, esantys užsienio valstybėse, rinkimų teisę 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose gali realizuoti:

•  atvykę į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ;

•  iš anksto balsuoti paštu, pranešę savo adresą Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavimo komisijai. Rinkimų biuletenius Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga rinkėjui išsiųs paštu.

Kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi į Naujamiesčio Nr. 1 vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, t. y. tos vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikos Seimas.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos sudaro išankstinį rinkėjų sąrašą. Prašome visus rinkimų teisę turinčius Lietuvos Respublikos piliečius, esančius kitose valstybėse, kreiptis į atitinkamą diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą ir paštu, elektroniniu paštu, faksu ar asmeniškai perduoti užpildytą Rinkėjų sąrašų sutikrinimo anketą (Rinkėjo registracijos anketą). Rinkėjo registracijos anketoje nurodomi būtini rinkėjo asmens duomenys ir pranešama, ar rinkėjas balsuos atvykęs į diplomatinę atstovybę (konsulinę įstaigą), ar balsuos paštu Rinkėjo registracijos anketoje nurodytu gyvenamosios vietos adresu užsienio valstybėje, kuriuo jam bus išsiųsti rinkimų biuleteniai.

Jeigu Jūs gyvenate ar vykstate į šalį, kurioje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, kreipkitės į artimiausią Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą  kitoje šalyje.

Rinkėjo registracijos anketą galite rasti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų interneto svetainėse.

Tai, iki kurios datos Lietuvos Respublikos pilietis, esantis užsienyje ir norintis balsuoti paštu, turi apie tai pranešti diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavimo komisijai, nustato diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavimo komisija, atsižvelgdama į tos valstybės pašto galimybes.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos patalpose galima balsuoti ir be išankstinės registracijos, tiesiog atvykus nustatytu laiku į atstovybę/konsulinę įstaigą su asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančiu dokumentu. Tačiau tokiu atveju yra tikimybė, jog iš anksto neužsiregistravusiems rinkėjams gali tekti palaukti kol balsavimo komisija įrašys juos į rinkėjų sąrašus, išduos balsavimo dokumentus ir pan.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija.

Tel. Nr. 85 239 6193, +370 686 52458, el. p. mindaugas.skackauskas@lrs.lt;

 8 696 26554, el. p. loreta.rakauskiene@lrs.lt

faksas 00370 5 239 6589  

BALSAVIMO DIENOS IR LAIKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE IR KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE PAKARTOTINIO BALSAVIMO METU

Europoje, Azijoje, Australijoje:

2012 m. spalio 16-19 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2012 m. spalio 22-26 d. nuo 10.00 iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2012 m. spalio 28 d.  nuo 7.00 val. iki 20.00 val. (vietos laiku, bet ne ilgiau kaip iki 20.00 val. Lietuvos laiku).

Šiaurės ir Pietų Amerikoje:

2012 m. spalio 16-19 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2012 m. spalio 22-26 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2012 m. spalio 28 d.  nuo 7.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).

Kai kurios diplomatinės atstovybės ir konsulatai, atsižvelgdami į rezidavimo šalių specifiką ir siekdami sudaryti Lietuvos piliečiams geresnes balsavimo sąlygas, gali keisti balsavimo laiką (ši informacija taip pat skelbiama diplomatinių atstovybių ir konsulatų interneto svetainėse).

Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje:

2012 m. spalio 16-18 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 13.00 iki 15.00 val. (vietos laiku);

2012 m. spalio 22-25 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 13.00 iki 15.00 val. (vietos laiku);

2012 m. spalio 28 d. nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (vietos laiku).

Lietuvos Respublikos ambasada Izraelio Valstybėje:

2012 m. spalio 16-18 d. nuo 8.00 iki 9.00 val., nuo 13.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2012 m. spalio 19 d. nuo 9.00 val. iki 13.00 val. (vietos laiku).

2012 m. spalio 22-25 d. nuo 8.00 iki 9.00 val., nuo 13.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2012 m. spalio 26 d. nuo 9.00 val. iki 13.00 val. (vietos laiku).

2012 m. spalio 28 d. nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (vietos laiku).

Balsavimo punkte Lietuvos Respublikos garbės konsulate Toronte:

2012 m. spalio 28 d. nuo 8.00 val. (vietos laikuiki 20.00 val. (Lietuvos laiku).

Balsavimo punkte Lietuvos Respublikos garbės konsulate Los Andžele:

2012 m. spalio 27 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. (vietos laiku).

Papildomame balsavimo punkte Pasaulio lietuvių centre Lemonte:

2012 m. spalio 27 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. (vietos laiku); 2012 m. spalio 28 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. (vietos laiku).


Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai:

DĖL DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIOSE VYKS BALSAVIMAS, SĄRAŠO PAPILDYMO, BALSAVIMO DIENŲ IR LAIKO

DĖL DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIOSE VYKS BALSAVIMAS, SĄRAŠO

DĖL BALSAVIMO KOMISIJOS PIRMININKO IR NARIŲ RAŠYTINIO PASIŽADĖJIMO DAVIMO DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE IR KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO

 

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, kuriose vyks balsavimas:

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje

Lietuvos Respublikos ambasada Argentinos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Armėnijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Austrijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Azerbaidžano Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Belgijos Karalystėje

Lietuvos Respublikos ambasada Bulgarijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Čekijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Danijos Karalystėje

Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Estijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Graikijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Gruzijoje

Lietuvos Respublikos ambasada Indijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje

Lietuvos Respublikos ambasada Italijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Izraelio Valstybėje

Lietuvos Respublikos ambasada Japonijoje

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje

Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje

Lietuvos Respublikos ambasada Kazachstano Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Kazachstano Respublikoje, Almatos skyrius

Lietuvos Respublikos ambasada Kinijos Liaudies Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Moldovos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje

Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje

Lietuvos Respublikos ambasada Portugalijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Rumunijoje

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje

Lietuvos Respublikos ambasada Slovėnijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Suomijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje

Lietuvos Respublikos ambasada Šveicarijos Konfederacijoje

Lietuvos Respublikos ambasada Turkijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje

Lietuvos Respublikos ambasada Vengrijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Gardine

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge

Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose 

Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske

Lietuvos Respublikos konsulatas Valensijoje

Balsavimo punktų Lietuvos Respublikos garbės konsulatuose sąrašas:

Garbės konsulatas Los Andžele

Garbės konsulatas Toronte

Papildomų punktų sąrašas:

Pasaulio lietuvių centre Lemonte (Jungtinės Amerikos Valstijos)