Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir sekretoriato valstybės tarnautojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas), neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybė VRK pirmininkas Pirmininko pavaduotojas VRK narys Skyriaus vedėjas Vyr. specialistas
Pareigybių skaičius (2012 m.) 1 2 13 4 8
2012 metų vidutinis mėnesinis DU(Lt) 5 854,69 2 224,54 2 001,93 5 352,95 4 053,85
Pareigybių skaičius (2013 m.) 1 2 13 4 8
2013 metų vidutinis mėnesinis DU(Lt) 7 096,37 1 544,48 1 781,66 5 787,27 4 335,93
Pareigybių skaičius (2014 m.) 1 2 13 4 12
2014 metų vidutinis mėnesinis DU(Lt) 6 993,47 5 218,68 1 572,74 4 999,56 4 430,98
Pareigybių skaičius (2015 m.) 1 2 13 4 13
2015 metų vidutinis mėnesinis DU(Eur) 2099,84 1045,6 624,8 2156,97 1189,69
Pareigybių skaičius (2016 m.) 1 2 13 5 13
2016 metų vidutinis mėnesinis DU(Eur) 2100,79 993,2 612,59 1765,2 1311,59
Pareigybių skaičius (2017 m.) 1 2 13 5 16
2017 metų vidutinis mėnesinis DU(Eur) 2558,61 600,27 450,32 1965,87 1195,48
Pareigybių skaičius (2018 m.) 1 2 10 5 17
2018 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis DU(Eur) 2103,86 931,46 558,23 1902,74 1084,68
Pareigybių skaičius (2018 m.) 1 2 8 5 17
2018 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis DU (Eur) 2141,3 1204,23 602,33 1894,67 1206,64