Balsavimo data ir laikas

Balsavimas Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų patalpose vyks:

Respublikos Prezidento rinkimuose

 

Europoje, Azijoje, Australijoje:

2009 m. gegužės 5-8 d.      nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2009 m. gegužės 11-15 d.   nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2009 m. gegužės 17 d.        nuo 7.00 iki 20.00 val. (vietos laiku)

 

Šiaurės ir Pietų Amerikoje:

2009 m. gegužės 6-8 d.       nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2009 m. gegužės 11-15 d.   nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2009 m. gegužės 16 d.        nuo 12.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);

2009 m. gegužės 17 d.        nuo 7.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).

________________________

Jeigu būsite kitame mieste, negu yra Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga, Jūs galite balsuoti paštu. Jūsų nurodytu adresu Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga išsiųs Jums rinkimų biuletenius.

________________________

Kai kurios diplomatinės atstovybės ir konsulatai, atsižvelgdami į rezidavimo šalių specifiką ir siekdami sudaryti Lietuvos piliečiams geresnes balsavimo sąlygas, gali keisti balsavimo dienas ir laiką (ši informacija taip pat skelbiama diplomatinių atstovybių ir konsulatų interneto svetainėse):

 

Punktas Antalijoje (Turkijos Respublika)

2009 m gegužės 16 d.                 nuo 9.00 val. iki 18 val.

Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje

2009 m. gegužės 5-7 d.                nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 10-14 d.            nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 17 d.                 nuo 8.00 val. iki 20.00 val.

Lietuvos Respublikos ambasada Japonijoje

2009 m. gegužės 5-8 d.                nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 17.00 val. (vietos laiku);

2009 m. gegužės 11-15 d.            nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 17.00 val. (vietos laiku);

2009 m. gegužės 17 d.                 nuo 15.00 val. iki 20.00 val. (vietos laiku).

Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje

Papildomas balsavimo punktas Toronte

2009 m. gegužės 14 d.                 nuo 12.00 val. iki 20.00 val. (vietos laiku);

2009 m. gegužės 15 d.                 nuo 9.00 val. iki 12.00 val. (vietos laiku).

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje

2009 m. gegužės 4-8 d.                nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 11-15 d.             nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 17 d.                  nuo 7.00 val. iki 20.00 val.

Lietuvos Respublikos ambasada Suomijos Respublikoje

2009 m. gegužės 5-8 d.                 nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 11-15 d.              nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 17 d.                   nuo 9.00 val. iki 20.00 val.

Lietuvos Respublikos ambasada Vengrijos Respublikoje

2009 m. gegužės 5-8 d.                  nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 11-15 d.               nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 17 d.                    nuo 8.00 val. iki 20.00 val.

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

2009 m. gegužės 11-15 d.               nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 17 d.                    nuo 9.00 val. iki 19.00 val.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje

2009 m. gegužės 6-8 d.                   nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 11-15 d.               nuo 10.00 val. iki 12.00 val., nuo 14.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 17 d.                    nuo 9.00 val. iki 12.00 val.

Papildomas balsavimo punktas Čikagoje

2009 m. gegužės 6-8 d.                  nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 11-15 d.              nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 16 d.                   nuo 10.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 17 d.                   nuo 9.00 val. iki 12.00 val.;

Papildomas balsavimo punktas Lemonte

2009 m. gegužės 16 d.                    nuo 10.00 val. iki 16.00 val.;

2009 m. gegužės 17 d.                    nuo 9.00 val. iki 12.00 val.