Balsavimas specialiuose paštuose

Balsuoti specialiuose paštuose gali tik rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose).

Pašto darbuotojui, išduodančiam rinkimų dokumentus, reikės pateikti rinkėjo kortelę ir pasą ar kitą rinkėjo asmenybę patvirtinantį dokumentą.

Užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose balsuojama paštu Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nustatyta tvarka krašto apsaugos ministro teikimu.

Balsavimo specialiuose paštuose datos:

2015 m. lapkričio 8 d. naujuose Telšių rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimuose balsavimas specialiuose paštuose vyks lapkričio 4 - 6 d., pakartotinis balsavimas lapkričio 18 - 20 dienomis.