Balsavimas paštu specialiuose paštuose

 LR Prezidento rinkimai vyks 2009 m. gegužės 17 d. Jei prireiks antrojo rinkimų turo, jis planuojamas kartu su Europos Parlamento rinkimais 2009 m. birželio 7 d.

Balsuoti paštu gali rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę, arba yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose).

Užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose balsuojama paštu Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka krašto apsaugos ministro teikimu. Balsavimo paštu išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

LR Prezidento rinkimai:

Balsuoti paštu galima specialiai balsavimui sudarytuose paštuose nuo 2009 m. gegužės 13 d. iki gegužės 15 d.

Rinkimai į Europos Parlamentą:

Balsuoti paštu galima specialiai balsavimui sudarytuose paštuose nuo 2009 m. birželio 3 d. iki birželio 5 d.