Balsavimas namuose

Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti balsuoti į paštą arba rinkimų dieną į rinkimų apylinkę ir jeigu jie pateikė Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose
 
Norint balsuoti namuose, reikia pateikti prašymą apylinkės rinkimų komisijai, nuėjus į rinkimų apylinkę arba užpildžius tokį prašymą, kuomet į namus rinkimų komisijos nariai pristato rinkėjo korteles. Jei esate neįgalus, prašymą gali pateikti ir kitas asmuo (šeimos narys, kaimynas, besirūpinantis asmuo ar komisijos narys). Šie rinkėjo prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą.
 
Jei nėra galimybės pateikti prašymo tiesiogiai rinkimų apylinkei, tuomet rekomenduojame skambinti informaciniu numeriu rinkėjams 1855, kur galėsite šį prašymą užregistruoti. Jis bus siunčiamas atitinkamai savivaldybių rinkimų komisijai, kuri su jumis susisieks.
 
Rinkėjų prašymai balsuoti namuose pradedami priimti įteikiant rinkėjo korteles ir baigiami gegužės 7 d. (Pakartotiniuose Prezidento rinkimuose ir Europos Parlamento rinkimuose iki gegužės 21 d.). Rinkėjų, kurie laikinai apsistojo konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti gegužės 6 d.  (Pakartotiniuose Prezidento rinkimuose ir Europos Parlamento rinkimuose iki gegužės 20 d.)
 
Piliečių, gyvenančių adresu, kurį yra deklaravę, balsavimas namuose vyks gegužės 9-10 d. 08:00-20:00 val. (Pakartotiniuose Prezidento rinkimuose ir Europos Parlamento rinkimuose gegužės 23-24 d.). Piliečių, gyvenančių adresu, kurio nėra deklaravę, balsavimas namuose vyks gegužės 8 dieną 08:00-20:00 val. (Pakartotiniuose Prezidento rinkimuose ir Europos Parlamento rinkimuose – gegužės 22 d.)