Balsavimas namuose

Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus.

Balsavimas namuose vyks spalio 12 ir 13 dienomis 8-20 val. Rinkėjai, kurie įrašyti į namuose balsuojančių rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, bet neįrašyti į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje jie laikinai apsistoję, rinkėjų sąrašą, balsuoti namuose galės spalio 11 dieną 8 - 20 val.

Pakartotinis balsavimas namuose vyks spalio 26 ir 27 dienomis 8-20 val. Rinkėjai, kurie įrašyti į namuose balsuojančių rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, bet neįrašyti  į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje jie laikinai apsistoję, rinkėjų sąrašą, balsuoti namuose galės spalio 25 dieną 8 - 20 val

Norint balsuoti namuose būtina turėti rinkėjo kortelę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Norint balsuoti namuose, reikia pateikti prašymą apylinkės rinkimų komisijai, nuėjus į rinkimų apylinkę arba užpildžius tokį prašymą, kuomet į namus rinkimų komisijos nariai pristato rinkėjo korteles.

Jei asmuo yra neįgalus, prašymą gali pateikti ir kitas asmuo (šeimos narys, kaimynas, besirūpinantis asmuo ar komisijos narys). Šie rinkėjo prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

Prieš pirmąjį rinkimų turą rinkėjų prašymai balsuoti namuose pradedami priimti įteikiant rinkėjo korteles ir baigiami spalio 10 d. Rinkėjų, kurie laikinai apsistojo konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti spalio 9 d. Pakartotiniuose Seimo rinkimuose rinkėjų prašymai balsuoti namuose baigiami priimti spalio 24 d. Rinkėjų, kurie laikinai apsistojo konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti spalio 23 d.

Jei norite sužinoti, kurią tiksliai valandą pas jus ateis apylinkės atstovai, - skambinkite į savo rinkimų apylinkę, paskambinus jums bus atsakyta į pateiktą klausimą.