Balsavimas namuose

Rinkėjai, kuriems rinkimų dieną bus sukakę 70 metų, neįgalūs rinkėjai, neįgaliuosius namuose slaugantys ar juos prižiūrintys (teikiantys pagalbą) asmenys, ar dėl ligos laikinai nedarbingi, užpildę Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą formą P6 ir įtraukti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą, galės balsuoti namuose. Balsavimas namuose vyks 2023 m. kovo 3 ir 4 dienomis nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas kovo 17 ir 18 dienomis).

Rinkėjų, kurie laikinai apsistoję konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, balsavimas namuose vyks kovo 2 d. nuo 8 iki 20 valandos.

Rinkėjai apylinkių rinkimų komisijoms prašymus balsuoti namuose gali pateikti telefonu, elektroniniu paštu, portale Rinkėjo puslapis. Apylinkių rinkimų komisijos prašymus pradeda priimti įteikdamos rinkėjams pranešimus apie rinkimus ir baigia kovo 1 d. Rinkėjų, laikinai apsistojusių konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir neįrašytų į tos apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti vasario 28 d.

Rinkėjai, kurie balsuos namuose, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.