Balsavimas namuose

Rinkėjai, kuriems rinkimų dieną bus sukakę 70 metų, neįgalūs rinkėjai, juos prižiūrintys asmenys ar laikinai nedarbingi, užpildę Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtinto prašymo formą P6 ir įtraukti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą, galės balsuoti 2020 m. spalio 9 ir 10 dienomis namuose nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas spalio 23 ir 24 dienomis).

Rinkėjai, kurie balsuos namuose, komisijos nariams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir balsavę gaus balsavimo voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.

Mokomoji medžiaga:

Kaip rinkėjui užpildyti prašymą balsuoti namuose (P6 formą)?

Balsavimas namuose

Balsavimo namuose eiga