Balsavimas namuose

LR Prezidento rinkimai vyks 2009 m. gegužės 17 d. Jei prireiks antrojo rinkimų turo, jis planuojamas kartu su Europos Parlamento rinkimais 2009 m. birželio 7 d.

Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę ir jeigu pateikė Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose. Rinkėjų prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkių rinkimų komisijoms.

Rinkėjas, kuris dėl fizinių trūkumų ar neįgalumo pats negali užpildyti prašymo balsuoti namuose ar jo įteikti apylinkės rinkimų komisijai, gali pavesti šiuos veiksmus už jį atlikti savo šeimos nariui, kaimynui ar asmeniui, kuris juo rūpinasi. Šie rinkėjo prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

LR Prezidento rinkimai:

Rinkėjų, gyvenančių konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje, prašymai balsuoti namuose pradedami priimti įteikiant jiems rinkėjo pažymėjimus ir baigiami priimti gegužės 13 d.

Rinkėjų, kurie laikinai apsistojo konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti gegužės 12 d.

Balsavimas namuose vyks 2009 m. gegužės 15-16 d. nuo 8 iki 20 val.

Rinkimai į Europos Parlamentą:

 Rinkėjų, gyvenančių konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje, prašymai balsuoti namuose pradedami priimti įteikiant jiems rinkėjo pažymėjimus ir baigiami priimti birželio 3 d.

Rinkėjų, kurie laikinai apsistojo konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti birželio 2 d.

Balsavimas namuose vyks 2009 m. birželio 5-6 d. nuo 8 iki 20 val.