Balsavimas iš anksto (2008 m. Seimo rinkimuose)

Balsavimas paštu specialiuose paštuose

Balsuoti paštu gali tie rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Taip pat balsuoti specialiai sudarytuose paštuose gali tie rinkėjai, kurie atlieka karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę.

Balsuoti paštu galima specialiai balsavimui sudarytuose paštuose nuo spalio 8 d. iki spalio 10 d.. Pakartotinis balsavimas specialiuose paštuose vyks nuo spalio 22 d. iki spalio 24 d. Užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose balsuojama paštu Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka krašto apsaugos ministro teikimu.

 

Išankstinis balsavimas savivaldybėse

Balsuoti iš anksto gali tie rinkėjai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.

Balsavimas savivaldybėje vyks spalio 8-9 d. nuo 12 iki 20 val. Pakartotinis balsavimas savivaldybėje vyks spalio 22-23 d. Balsuojant iš anksto savivaldybėje su savimi būtina turėti rinkėjo pažymėjimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pateikiame savivaldybių adresus: Vilniaus m. – Konstitucijos pr. 3;  Vilniaus r. – Rinktinės g. 50, Vilnius; Kauno m. – Laisvės al.96, Kauno r. – Savanorių pr. 371, Kaunas.
Daugiau adresų...

Balsavimas namuose

Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę ir jeigu pateikė Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose.

Rinkėjų prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkių rinkimų komisijoms. Rinkėjų, gyvenančių konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje, prašymai balsuoti namuose pradedami priimti įteikiant jiems rinkėjo pažymėjimus ir baigiami priimti spalio 8d.. Rinkėjai, kurie laikinai apsistojo konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti spalio 7 d..

Rinkėjas, kuris dėl fizinių trūkumų pats negali užpildyti prašymo balsuoti namuose ar jo įteikti apylinkės rinkimų komisijai, gali pavesti šiuos veiksmus už jį atlikti savo šeimos nariui, kaimynui ar juo besirūpinančiam asmeniui. Šie rinkėjo prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

Balsavimas namuose vyks spalio 10-11 d. nuo 8 iki 20 val. Pakartotinis balsavimas namuose vyks spalio 24-25 d. nuo 8 iki 20 val..