Balsavimas iš anksto savivaldybėje

Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.

Balsuojant iš anksto būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei rinkėjo kortelę.

Kaip balsuojama iš anksto:

1) užpildo rinkimų biuletenį;

2) užpildytą rinkimų biuletenį įdeda į vidinį balsavimo paštu voką;

3) užklijuoja vidinį balsavimo paštu voką;

4) vidinį balsavimo paštu voką kartu su rinkėjo pažymėjimu įdeda į išorinį balsavimo paštu voką;

5) užklijuoja išorinį balsavimo paštu voką.

Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiu rinkimų biuleteniu) rinkėjas įteikia savivaldybės rinkimų komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.

Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl fizinių trūkumų šių veiksmų pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka rinkėjo pasirinktas asmuo. Šis asmuo rinkimų biuletenį privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį.

Draudžiama priimti iš rinkėjų neužklijuotus išorinius balsavimo paštu vokus.

Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenius, balsavimo paštu vokus ar juos perduoti kitiems asmenims.

Balsavimo iš anksto datos:

2015 m. lapkričio 8 d. nauji Telšių rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimuose balsavimas iš anksto vyks lapkričio 4 - 5 d., pakartotinis balsavimas lapkričio 18 - 19 dienomis.