Balsavimas iš anksto savivaldybėje

Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.

Balsuoti iš anksto galima bet kurios savivaldybės pastate spalio 10 ir 11 dienomis nuo 8 iki 20 val. Pakartotinis balsavimas vyks spalio 24 ir 25 dienomis nuo 8 iki 20 val.

Balsuojant iš anksto būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei rinkėjo kortelę.