Atvykę balsuoti rinkėjai pagal amžiaus grupes ir lytį

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

2017 m. balandžio 23 d. nauji savivaldybių tarybų narių – merų rinkimai Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse ir nauji rinkimų į Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49

2017 m. rugsėjo 10 d. nauji Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai

2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai, referendumas dėl Konstitucijos 12 str. pakeitimo ir referendumas dėl Konstitucijos 55 str. pakeitimo

2019 m. gegužės 26 d. rinkimai į Europos Parlamentą

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

***

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiamų duomenų šaltinis yra Komisijos informacinės sistemos Rinkėjų sąrašų tvarkymo posistemė, kurioje rinkimų apylinkių darbuotojai žymi rinkimų dieną atvykusius balsuoti rinkėjus ir rinkėjus balsavusius iš anksto. Tuo tarpu balsų skaičiavimo protokoluose nurodomas rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius nustatomas pagal balsadėžėje rastų ir vokais gautų biuletenių skaičių sumą. Dėl šios priežasties, atvykusių balsuoti ir rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičiai ne visada sutampa ir kartais nežymiai skiriasi.

***

Duomenų teikimo sąlygos

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos tvarkomi atviri duomenys teikiami neatlygintinai. Duomenimis galite naudotis jei:

  • Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;
  • Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;
  • Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;
  • Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją).