Asmenys, kuriuos atsisakyta registruoti rinkimų politinės kampanijos dalyviais

Asmenys, kuriuos atsisakyta registruoti 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviais

Eil. Nr. Asmuo, kuris kreipėsi dėl registravimo politinės kampanijos dalyviu VRK nario sprendimas
1. Rinkimų komitetas „Liudvikas Ragauskis ir kiti už konstitucines gyventojų (Vilniečių) teises" (fizinių asmenų grupė) 2022-10-21 
Nr. PK1-2023STR-S49