Asmens teikiami dokumentai savivaldybės rinkimų komisijai

 

2011 M. VASARIO 13 D. NAUJŲ RINKIMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ

VIENMANDATĖJE MARIJAMPOLĖS RINKIMŲ APYGARDOJE Nr. 29

 

ASMENS, NUSPRENDUSIO IŠSIKELTI KANDIDATU Į SEIMO NARIUS,

 PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO

(APYGARDOS) SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJAI SĄRAŠAS

 

PAGAL ĮSTATYMĄ ASMUO, NUSPRENDĘS IŠSIKELTI KANDIDATU Į SEIMO NARIUS, (APYGARDOS) SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJAI TURI PATEIKTI:

(38 straipsnis. Kandidatų iškėlimo pareiškiniai dokumentai)

 

PASTABOS

 

1. Pareiškimą dėl išsikėlimo kandidatu į Seimo narius šioje rinkimų apygardoje

Laisva forma

2. Įsipareigojimą

Forma pridedama (DOC, PDF)

3. Anketą

Forma pridedama (DOC, PDF)

4. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą (DOC, PDF)

Išrašai už 2009 metus gaunami iš tos mokesčių inspekcijos, kuriai deklaracijos buvo pateiktos

5. Gyventojo turto deklaracijos išrašą (DOC, PDF)

6 Privačių interesų deklaraciją

Deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles ir formas http://www.vtek.lt/,

 konsultacija tel.8 5 2684048, 8 5 2684044

7. Pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis;

Forma pridedama (DOC, PDF)

8. Kandidato fotonuotrauką;

Informacija kandidatui (DOC, PDF)

9. Autobiografiją

10. Įgaliojimus jam atstovauti Vyriausiojoje ir savivaldybės (apygardos) rinkimų komisijose

Vardas, pavardė, asmens kodas, tel., el. p.

 

 

11. Dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas rinkimų užstatas

Gali būti dokumento kopija;

Informacija apie rinkimų užstatą (DOC, PDF)

*****

PASTABA. Savivaldybės (apygardos) rinkimų komisija piliečiui, pateikusiam pareiškinius dokumentus, per tris dienas išduoda vardinius parašų rinkimo lapus.

 

(Apygardos) savivaldybės rinkimų komisija išduoda kandidatui ne mažiau 50 vnt. numeruotų, antspauduotų parašų rinkimo lapų