Asmens teikiami pareiškiniai dokumentai

Pareiškinių dokumentų įteikimas:

 prasideda 2014 m. gruodžio 26 d. (26 šventinė diena, todėl perkeliama į 29 d.),      

baigiasi – 2015 m. sausio 26 d. 17 00 val.

 

Iki 2014 m. gruodžio 26 d. asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu į Seimo narius, turi būti užsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

 

Asmuo turi įteikti apygardos rinkimų komisijai šiuos pareiškinius dokumentus:

 

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo

38 straipsnis. Kandidatų iškėlimo pareiškiniai dokumentai

PASTABOS

 

1. Pareiškimą dėl išsikėlimo kandidatu į Seimo narius vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4

Rekomenduojama forma pridedama (, ).

 

2. Įsipareigojimą

Įsipareigojimo forma (, ).

Anketos forma (, ).

3. Anketą

4. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą

Išrašai už 2013 metus

5. Gyventojo turto deklaracijos išrašą

6 Privačių interesų deklaraciją

Deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles ir formas  www.vtek.lt,

konsultacija tel.8 5 2684048, 8 5 2684044

7. Pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis;

Forma pridedama (, ).

8. Kandidato fotonuotrauką;

Raiška ne mažiau kaip 300 DPI

9. Autobiografiją

Maždaug 3000 ženklų

10. Trumpą rinkimų programą

Ne daugiau 1800 ženklų

11. Įgaliojimus jam atstovauti Vyriausiojoje ir tos apygardos rinkimų komisijose

Rekomenduojama forma pridedama (, ).

12. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, sumokėjo rinkimų užstatą

Gali būti dokumento kopija

Informacija apie rinkimų užstatą pridedama (, ).

13. Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą.

Rekomenduojama forma  pridedama (, ).

*****

    Apygardos rinkimų komisija piliečiui, pateikusiam pareiškinius dokumentus, per tris dienas išduoda vardinius parašų rinkimo lapus......

 

Formos pavyzdys pridedamas (, ).

Apygardos komisija išduoda kandidatui ne mažiau 60 vnt. vardinių,  numeruotų, antspauduotų parašų rinkimo lapų

Parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti
2015 m. sausio 20 d.